sierpień 2015

Cenię ludzi z pasją – to oni zmieniają świat. Dzisiaj o nich słów kilka. Posłuchajcie: Ostatnią niedzielę sierpnia od kilku lat spędzam regularnie w Wolicy Śniatyckiej pod Zamościem jako obserwator rekonstrukcji historycznej upamiętniającej tzw. bitwę pod Komarowem – uznawaną przez historyków za ostatnią wielką bitwę kawaleryjską w historii wojen, największą bitwę kawaleryjską XX wieku, największą bitwę konnicy w […]

„A wie pan, że nam ostatnio uchylili rygor z weksla, bez żadnego uzasadnienia.” – powiedział mi pewnego razu w sądzie przewodniczący wydziału w luźnej rozmowie o zaskakujących rozstrzygnięciach sądowych. „Tak, wiem – to w mojej sprawie” – odpowiedziałem. Wiedziałem nie tylko dlatego, że występowałem w tej sprawie jako pełnomocnik powoda – ale także z doświadczenia […]

„Jak pan to zrobił?”  W głosie komornika dało się wyczuć niedowierzanie i zaskoczenie – gdy otrzymał  tytułem wykonawczy uprawniający do egzekucji i wniosek egzekucyjny wskazujący majątek dłużnika w postaci kwoty złożonej do depozytu sądowego w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym z wniosku innego wierzyciela. Dowiadujesz się z „rynku”, że dłużnik zamierza złożyć wniosek o upadłość, dlatego do […]

Istotne i dla Ciebie wierzycielu – niekorzystne – zmiany z zakresie przerwania biegu przedawnienia i dochodzenia długu przedawnionego przewiduje projekt zmian kodeksu cywilnego przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Otóż w stosunku do obecnie obowiązujących zasad zaproponowano zdecydowane zaostrzenie wymogów uznania roszczenia wpływającego na bieg przedawnienia oraz zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Obecnie przedawnienie może przerwać […]

Bolszewika goń!

Leszek Bloch15 sierpnia 2015Komentarze (0)

Zwycięska dla Polski bitwa warszawska (12-15 sierpnia 1920r.) stanowiła przełom w wojnie polsko – bolszewickiej. Uważana jest za jedną 18 najważniejszych, przełomowych bitew świata, które wpłynęły na jego dalsze losy. Na jej pamiątkę ustanowiono w dniu 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego. W tym właśnie dniu w 1920 roku wojska polskie rozpoczęły kontrofensywę w wyniku której rozbiły bolszewików. Trzeba […]