październik 2015

Wierzyciel dłużnikiem komornika

Leszek Bloch30 października 20155 komentarzy

Wydawałoby się że nie masz powodów do niepokoju: zawsze byłeś egzekwującym wierzycielem. Sam nie nie byłeś pozywany do sądu a bez wyroku sądowego nie ma się czego obawiać. Z jakiej racji zatem masz nagle zajęty przez komornika rachunek bankowy? Nazwisko komornika zajmującego rachunek też nic Ci nie mówi – nigdy nie zlecałeś mu prowadzenia egzekucji. […]

W sekretariacie jednego z lokalnych sądów odmówiono udzielenia telefonicznie informacji o treści wyroku, którego ogłoszenie było odraczane. Powołano się na obowiązujące od lipca br. zmiany. Sprawdziłem i faktycznie od 8 lipca 2015 obowiązuje nowy Regulamin urzędowania sądów powszechnych wprowadzony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 2015. Przedmiotowe kwestie udzielania informacji regulują zapisy  § 89-91 w rozdziale […]

Jeśli nie zetknąłeś się jeszcze z taką sytuacją przeczytaj niniejszy wpis. Przedstawiam sytuacje gdzie złożony przez wierzyciela wniosek o może zaszkodzić finansowo samemu wnioskodawcy. Sprawa dotyczy standardowego wydawałoby się w sprawach egzekucyjnych „wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika przez organ egzekucyjny”. Standardowego – ponieważ są komornicy, którzy bez takowego sformułowania nie chcą dokonać zapytań do ewidencji i rejestrów. Zgodnie z […]

Praktyka dochodzenia odsetek przez wierzycieli nie jest powszechna. Być może nie zdają sobie sprawy jakie kwoty odsetek wchodzą w grę oraz że bezprawne (po upływie terminu płatności) korzystanie z ich kapitału przez dłużnika może pochłaniać zakładany przez wierzyciela zysk. Najczęściej odsetek dochodzi się po zakończeniu współpracy z kontrahentem. Nierzadko kwoty odsetek z kilku lat intensywnej […]

Jak zaliczać wpłaty dłużnika

Leszek Bloch10 października 201518 komentarzy

Odpowiedź na pytanie „jak zaliczać, jak księgować wpłaty dłużnika?” z pozoru wydaje się nie nastręczać problemów. Przepis art. 451 kc wydaje się być jasny. Ale z doświadczenia wiem, że wielu przedsiębiorców czy też ich księgowi powielają jeden schemat: wpłaty jakkolwiekby nie były opisane zaliczają na faktury najstarsze. Jak może to skomplikować sytuację wie tylko ten kto […]