luty 2016

Dokument urzędowy jako dowód w procesie pojawia się nieczęsto, zaś jeszcze rzadziej jako podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Walor dowodowy dokumentu urzędowego jest nie do przecenienia w procesie: korzysta on z domniemania prawdziwości tego co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.)  zaś dokument prywatny stanowi jedynie dowód, że osoba która go […]

Mediacja jak …. lewatywa

Leszek Bloch19 lutego 20167 komentarzy

Czytając wprowadzone od 1 stycznia 2016r. zmiany dotyczące mediacji mam wrażenie, że opracowujący ww. nowelizację musieli inspirować się „Przygodami Dobrego Wojaka Szwejka” Jaroslava Haska. Zalecanie bowiem mediacji w każdej niemal sprawie (nawet w postępowaniu nakazowym), na każdym niemal etapie postępowania i bez ograniczeń ilościowych w trakcie postępowania jako żywo przypomina opisywaną w „Przygodach ….” uniwersalną […]

Niektóre konstrukcje prawne spotykamy głównie w teorii. Swego czasu zaintrygowała mnie możliwość dochodzenia w postępowaniu nakazowym świadczenia innych rzeczy zamiennych o których wspomina art. 485  § 1 kp.c. Przepis ten stanowi, iż sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. O ile dochodzenie w postępowaniu nakazowym roszczeń pieniężnych jest codziennością o tyle domaganie się w tym trybie […]

Nieobecni nie mają racji

Leszek Bloch09 lutego 2016Komentarze (0)

Absens carens mawiał mój nauczyciel łaciny gdy usprawiedliwiałem swoje spóźnienie na lekcję :). Zasadę ww. można odnieść także do procesu sądowego: tu także „nieobecny traci„. Dlatego dbam aby stawiać się na rozprawach lub zapewnić zastępstwo nawet w błahych sprawach, gdyż jak wskazuje doświadczenie błahymi mogą się okazać tylko z pozoru. Praktyka sądowa – w postaci […]

(Prawie) taka sama sytuacja

Leszek Bloch05 lutego 20164 komentarze

Zdarza się, że mocodawca usiłuje narzucić swoją „jedynie słuszną” rację pełnomocnikowi oczekując, iż ten ją wdroży i zagwarantuje sukces. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia mogę zaryzykować stwierdzenie, że dominują twierdzenia: „znajomy znajomego miał taką samą sytuację”. Jednak „takie same” sytuacje nie zdarzają się nagminnie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można nawet powiedzieć: rzadko. Można mówić ewentualnie o podobnych lub […]