marzec 2016

Przy podejmowaniu się reprezentacji przed sądem często słyszę pytanie „ile to będzie trwało?” [pojawia się zaraz po tym „ile to będzie kosztowało ?” 🙂 ]. Na tak postawione pytanie o czas trwania procesu sądowego trudno jest udzielić wiążącej i precyzyjnej odpowiedzi dlatego odpowiada się najczęściej „to zależy„. Zależy to od wielu czynników zarówno takich na […]

Chrystus zmartwychwstan jest

Leszek Bloch27 marca 2016Komentarze (0)

Krystus z martwych wstał je, Ludu przykład dał je, Eż nam z martwych wstaci, Z Bogiem krolewaci. Kyrie eleison. Najstarsza pieśń wielkanocna – XIV wiek. Dla ciekawych link jeden i drugi. Alleluja.

Informacja dla wierzycieli: kto wie – może niedługo będziesz mógł sprawdzić czy kontrahent zawarł umowę majątkową małżeńską. Wiedza o tym jest istotna dla oceny ryzyka handlowego, zakresu żądanych zabezpieczeń i możliwości ewentualnej egzekucji. Wiedza o majątku kontrahenta posiadana w chwili zawarcia umowy przekłada się na skuteczną egzekucję. Jeśli prowadziłeś kiedyś egzekucję wiesz jakie to może […]

W tym tygodniu moja aktywność na blogu  jest nieco mniejsza z uwagi Wielki Tydzień na zbliżające się Święta Wielkanocne dlatego miast się rozpisywać wrzucam uchwałę Sądu Najwyższego która ma rozwiać wątpliwości jak liczyć termin do złożenia skargi pauliańskiej w przypadku gdy osoba trzecia z którą dłużnik dokonał czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela – rozporządziła korzyścią na […]

A jednak zawieram ugody

Leszek Bloch17 marca 2016Komentarze (0)

Jeślibyś po lekturze moich dotychczasowych wpisów doszedł do wniosku że jestem przeciwnikiem polubownego rozwiązywania sporów spieszę ze sprostowaniem: poczciwości człowiek ze mnie i przed procesem zawsze daję stronie przeciwnej szansę dobrowolnego spełnienia świadczenia – wobec czego obliguję mocodawcę do wysłania stosownego monitu. Mało tego: zdarza mi się zawierać ugody poza procesem i w procesie :). Nie […]