maj 2016

Jak wzywać do zapłaty?

Leszek Bloch31 maja 20166 komentarzy

Zastanawiałeś się kiedyś co powinno zawierać wezwanie do zapłaty? Albo jak sformułować wezwanie aby było atutem w sądzie wobec milczenia Twojego dłużnika? Pisałem  kiedyś o tym jak sądy oceniają milczenie dłużnika po wezwaniu do zapłaty. Okazuje się że całkowicie inaczej niż wierzyciele :). Zaryzykuję tezę, że mało kto zwraca uwagę jaką treść wezwanie do zapłaty […]

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w którym proponuje wyłączenie kwot świadczenia wychowawczego z tytułu 500+ oraz świadczeń wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji z rachunku bankowego. Projekt zakłada dodanie  § 11 w art. 890 kodeksu postępowania […]

Gdzie jesteś wierzycielu? Powiedz „jak jest”. Pokaż jak wygląda sprawa egzekucji z Twojej perspektywy. Nie pozwól by dyskusję zdominował przekaz dłużnika. Wiadomą i nie wymagającą rozwijania tezą jest ta, że brak zapłaty ze strony dłużników często rujnuje rodziny wierzycieli (tak : wierzyciele też mają dzieci) a celem egzekucji jest przymusowe doprowadzenie do wykonania zobowiązania przez dłużnika – czyli do tego […]

Wobec rozbieżnej praktyki komorników w sprawie egzekwowanych odsetek dotarły do mnie pytania o stanowisko Krajowej Rady Komorniczej w sprawie egzekwowanych odsetek. Postanowiłem zgłębić ten temat. Otóż nie ma oficjalnego stanowiska komorniczej „krajówki” w kwestii odsetek. Można mówić jedynie o praktyce (niejednolitej) przyjętej w poszczególnych izbach komorniczych. Mało tego: obawy Krajowej Rady Komorniczej aby nie wychylić się z „nieprawomyślną” (w […]