listopad 2017

Sms-a z tym linkiem otrzymałem we wtorek wieczorem – od mojego kolegi, także radcy prawnego z lubelskiej OIRP. (Dzięki Arku :)) Ostatnie dni są dla mnie tak przepełnione pracą, że otwieram go dopiero teraz i widzę że to projekt kolejnej „ustawy o zmianie ustawy”. Jednak nie taka projekt zwyczajnej zmiany i nie jest to projekt jakiejś tam […]

Błędy zdarzają się wszystkim: wszak powiedzenie „błądzić jest rzeczą ludzką” przypisuje się Sokratesowi a nie kto inny jak sam Napoleon Bonaparte miał rzec: „tylko ten nie popełnia błędów kto nic nie robi”. Zdarzyło Ci się pomyłkowo wpisać na fakturze jako sposób zapłaty: „gotówka” zamiast „przelew” ? Zdarzyło się, że nieuczciwy kontrahent później próbował wykorzystać ww. pomyłkę […]

Co powinna zawierać faktura

Leszek Bloch24 listopada 20176 komentarzy

W dynamicznym i odformalizowanym obrocie gospodarczym faktura stanowi często jedyny namacalny ślad transakcji. Z kolei proces sądowy w którym dochodzimy roszczeń o zapłatę jest sformalizowany i zwykle faktura spełniająca jedynie minimalne wymogi -w dodatku niepodpisana – jest dowodem niewystarczającym. Nie dziwi mnie zatem, że jeden z moich pierwszych wpisów Faktura jako dowód spełnienia świadczenia cieszy się niezmienną […]

Kiedy kwoty uzyskana z egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich roszczeń – a tak jest zazwyczaj – kolejność zaspokojenia staje się przyczyną nerwowości i prawniczych polemik. Pamiętam jak jeden z pełnomocników  w zarzutach do planu podziału usiłował przekonywać sąd, że hipoteka przymusowa ustanowiona na rzecz jego mocodawców powinna korzystać z pierwszeństwa zaspokojenia –  przed hipoteką […]

Do Sądu Najwyższego trafiają coraz to dziwniejsze pytania prawne dotyczące weksli a i sam SN nierzadko zaskakuje swoimi rozstrzygnięciami w przedmiotowej kwestii. Jeszcze nie umilkły echa komentarzy na temat niedawnej uchwały SN (III CZP 42/17) traktującej  (w kontekście prawa konsumenckiego) o ingerencji sądu z urzędu w swoją właściwość miejscową uzasadnioną miejscem płatności weksla- a na […]