listopad 2019

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał komunikat o przetwarzaniu danych osobowych dłużników przez wierzycieli, komorników i firmy windykacyjne. Możliwość przetwarzania danych osobowych przez w/w podmioty wynika najczęściej z przepisów. Dochodzenie roszczeń stanowi jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych.  Nie jest do tego wymagana zgoda dłużnika. Nie będą też skuteczne próby wycofania przez dłużnika takiej zgody. […]

Pozew o część roszczenia. W ten sposób zyskujesz wiedzę o najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciu reszty roszczenia. Wyrok co do części nie prowadzi do powagi rzeczy osądzonej całości. Sąd rozpoznający nową sprawę między tymi samymi stronami zobowiązany był natomiast przyjąć, że dana kwestia prawna kształtuje się tak jak wynika to z wcześniejszego prawomocnego wyroku i nie badał jej ponownie. […]

Poniżej subiektywne zestawienie siedmiu zmian z roku 2019, które moim zdaniem najbardziej uderzają w wierzycieli: Odczuwalnie wzrosły opłaty sądowe – o czym pisałem tutaj i tu. Podwyżka szczególnie uderza wierzycieli dochodzących roszczeń w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym gdzie np: zamiast dotychczasowych 300 zł trzeba zapłacić nawet 1000 zł. Sąd nie zwróci już 3/4 opłaty sądowej […]