grudzień 2019

Wśród opinii na temat ostatniej dużej nowelizacji k.p.c. nie zauważyłem wielu głosów poświęconych zmianom dot. właściwości miejscowej sądu. Taka zmiana zaszła i będzie miała spore znaczenie dla wzrostu kosztów prowadzenia procesu. O co chodzi? Otóż zwykle chciałbyś Wierzycielu aby proces w którym domagasz się tego co Ci się należy prowadzony był w miarę blisko. Duża […]

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie P 9/18 w dniu 26.11.2019 orzekł, że te przepisy o wpisach do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN), które nie przewidują doręczania postanowień o wpisach uczestnikowi postępowania i pozbawiające go prawa do zaskarżenia są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z komunikatu wydanego po ogłoszeniu wyroku: Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu […]