styczeń 2020

Odsetki 2020. Przez lata 2016,2017,2018 i 2019 moje coroczne styczniowe wpisy rozpoczynałem tematem odsetkowym. Obecnie kontynuuję ten zwyczaj. W zasadniczym kształcie moje dotychczasowe wpisy odsetkowe z lat ubiegłych (nie tylko te ze stycznia 2019 czy 2018 ale i wcześniejsze) pozostają aktualne. Potwierdza to ubiegłotygodniowy komunikat Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie oraz deklaracja Prezesa NBP […]