wrzesień 2020

Sprawa zainteresuje sporą część wynajmujących mieszkania. Głównie tych którzy oferują najem krótkoterminowy – ale nie tylko – ponieważ wpłynie to na cały rynek najmu.  Wczorajsze orzeczenie TSUE dotyczyło pytania zgłoszonego przez sąd francuski ale nie mam wątpliwości, że wpłynie prawodawstwo także w Polsce. W postępowaniu uczestniczył zresztą pełnomocnik rządu polskiego. Pytanie dotyczyło legalności ograniczeń nakładanych […]

Krótko i na temat: w miniony piątek tj. 11.09.2020 Sąd Najwyższy orzekł w jakim czasie przedawnia się opłata egzekucyjna. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Kielcach wystąpił z następującym pytaniem prawnym: Czy należności komornika z tytułu opłat egzekucyjnych stwierdzone prawomocnym postanowieniem wydanym na podstawie art. 770 k.p.c. podlegają przedawnieniu, a jeśli tak, to w jakim […]