Koszty

Życie kreśli nieprzewidywalne scenariusze. We wpisie o odsetkach z dnia 13 stycznia 2020 wspomniałem o deklarowanym przez Prezesa NBP utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie – do końca jego kadencji. . Tymczasem obowiązujący od 12.03.2020 stan zagrożenia epidemicznego skłonił Radę Polityki Pieniężnej do podjęcia w dniu 17.03.2020 uchwały o obniżce stóp procentowych. RPP podjęła decyzję o […]

Zmiany dotyczące opłaty kancelaryjnej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Omawiana niedawno – także przeze mnie – ustawa nowelizująca  min. k.p.c wprowadziła zmiany także do szeregu innych ustaw. Niektóre zmiany – jak chociażby podwyżka opłat sądowych – trudno nazwać korzystnymi dla wierzycieli. Niemniej dzisiaj chciałem zasygnalizować zmianę, która niewątpliwie jest korzystna. Chodzi o opłatę kancelaryjną […]

Od dzisiaj może Cię więcej kosztować skierowanie pozwu do sądu. Właśnie dziś tj. 21.08.2019 wszedł w życie przepis ustawy nowelizującej min. ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmianę odczujesz szczególnie drastycznie jeśli pozywasz w postępowaniu uproszczonym tj. jeśli Twoje roszczenie nie przekracza 20 tys. zł. Podwyżkę zapowiadałem dwa miesiące temu we wpisie anonsującym wzrost […]

Używałem ich głównie do opłat kancelaryjnych za nadanie klauzuli wykonalności albo za odpis orzeczenia. Teraz są już wspomnieniem. Dnia 30 czerwca 2018 wyszły z użycia tradycyjne (papierowe) znaki opłaty sądowej. Do tego dnia można było wykorzystać posiadane zapasy takich znaków.  Już nie nabędziesz papierowych ani nie zwrócisz ich zapasów. Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty […]

A mogło to być rozwiązanie które rzeczywiście odciążyłoby pracę sądów : ) I nawet przez jakiś czas tak było – bo wbrew niedawnej uchwale Sądu Najwyższego  – sądy często skłaniały się ku tej koncepcji. Można powiedzieć że nie było niezadowolonych: sąd zyskiwał czas, który należałoby w innym razie poświęcić na wyznaczenie i przygotowanie rozprawy, czas […]