Nakaz z weksla

Do Sądu Najwyższego trafiają coraz to dziwniejsze pytania prawne dotyczące weksli a i sam SN nierzadko zaskakuje swoimi rozstrzygnięciami w przedmiotowej kwestii. Jeszcze nie umilkły echa komentarzy na temat niedawnej uchwały SN (III CZP 42/17) traktującej  (w kontekście prawa konsumenckiego) o ingerencji sądu z urzędu w swoją właściwość miejscową uzasadnioną miejscem płatności weksla- a na […]

W ostatnich czasach nie dość, że nie brakuje regulacji prawnych stawiających dłużnika w pozycji uprzywilejowanej względem wierzyciela to i orzecznictwo zdaje się podążać tym tropem (vide: niedawna sprawa klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi spółki jawnej). Widać to jaskrawo zwłaszcza na przykładzie dłużników nie będących przedsiębiorcami: a to upadłość konsumencka a to forujące konsumenta – dłużnika […]

Weksel to nie faktura – tak można na wstępie streścić przedmiot niniejszego wpisu. O zasadach odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej pisałem  tutaj. Wiesz zatem, że spółka cywilna to nic innego jak umowa wspólników zawarta w zamiarze osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Dlatego nie spółka a wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków. Wiesz także, że za zobowiązania zaciągnięte w ramach umowy spółki cywilnej jej […]

Było to tego lata. Środek dnia, upalnie (ach jakby teraz przydało się trochę tego żaru ;). Idę środkiem zatłoczonego lubelskiego deptaka. Zewsząd dobiega gwar. Dzwoni mój telefon komórkowy. Odbieram. W słuchawce słyszę: „Dzwonię z sądu x. Z tej strony przewodniczący wydziału. Chciałem Pana przeprosić. Pański wniosek został już rozpoznany.” Osłupiałem…. Od pewnego czasu obserwuję pewną […]

Sytuacji, kiedy poręczenie udzielone kiedyś dłużnikowi  uratowało później pieniądze wierzyciela mogę z własnego doświadczenia przytaczać bez liku. Szczególnie cenię sobie poręczenie wekslowe. W jednej sprawie wystawca weksla – sp. zo.o. – ogłosiła upadłość. Gdyby nie poręczenia udzielone – kiedyś, dawno temu – przez wspólników, zarząd i prokurentów można było by zapomnieć  o pieniądzach. Ba – sami […]