Data umowy warunkiem trybu nakazowego

Leszek Bloch24 listopada 2015Komentarze (0)

Ja bym wydał w nakazowym stwierdził przewodniczący wydziału kiedy zapytałem dlaczego zadekretowaną przezeń do nakazowego sprawę sędzia który ją otrzymał do rozpoznania zakwalifikował do postępowania upominawczego.

Okazało się, że zarówno mnie jak i przewodniczącego wydziału zgubiła rutyna i to sędzia orzekający miał rację. Sprawa wydawała się typowa: umowa, protokoły odbioru, faktura z dowodem doręczenia tj. wszystkie przesłanki wymagane przepisem art. 485 § 2a k.p.c. Wszystkie poza jedną…datą umowy.

Obecna treść art. 485 § 2a ma następujące brzmienie

 •  Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. poz. 403) lub kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

Poprzednia (obowiązująca od 1.01.2004 do 28.03.2013) treść art. 485 § 2a miała następujące brzmienie

Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323).

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. tzn. przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323)

Niestety brak podstaw prawnych aby do procesu cywilnego wszczętego po 28.04.2013r. dotyczącego transakcji zawartych przed tą datą  zastosować przepis art.  485 § 2a k.p.c zarówno w poprzednim jak i obecnym brzmieniu

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: