Jak wygląda licytacja nieruchomości

Leszek Bloch15 maja 20182 komentarze

Zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym ceny mieszkań rosną. Być może zastanawiasz się czy nie zakupić mieszkania na licytacji komorniczej. Ciekawi Cię jak wygląda taka licytacja? Poniżej kilka słów o tym a także treść protokołów ilustrujących przebieg takich licytacji.

Mieszkania z rynku wtórnego choć powstawały zwykle w innej rzeczywistości (często jest to tzw. wielka płyta) mają niezaprzeczalne zalety: budowane niegdyś na obrzeżach miast – obecnie wskutek dalszej rozbudowy znajdują się w centrum, są dobrze skomunikowane, wokół mają zazwyczaj bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę – w postaci nie tylko spożywczaków czy przychodni zdrowia ale i żłobków, przedszkoli, szkół, boisk, placów zabaw i terenów zielonych – na które wówczas nie skąpiono miejsca – podczas, gdy obecnie w dobie wszechobecnej komercji miejsca takie wykrawane są niezwykle oszczędnie.

Egzekucję z nieruchomości może prowadzić jedynie komornik działający przy sądzie rejonowym, w którego okręgu położona jest nieruchomość i taka licytacja odbywa się w budynku tego sądu. Nadzór nad egzekucją prowadzą wydziały cywilne sądów rejonowych. Często są to wydzielone w tym celu sekcje. Np: w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód nadzorem nad egzekucją zajmuje się VIII Wydział Cywilny – zaś w jego ramach sekcja Egzekucyjno- Zabezpieczająca.

Pamiętaj, że w niektórych miastach działa kilka sądów rejonowych, z których każdy obejmuje swoją właściwością inny obszary.

Dla przykładu: sądy rejonowe właściwe dla Krakowa i przyległości to: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie zaś dla Lublina i okolic przewidziano: Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie oraz Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Na stronach www każdego sądu jest informacja o tym jakie miejscowości lub ulice podlegają właściwości tego sądu (Dla przykładu informacja o obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód ze strony http://lublin-zachod.sr.gov.plMiasto Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzyca do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, oraz dla gmin Jastków i Konopnica. Podział ulic Lublina przyporządkowanych według właściwości do Sądu Rejonowego Lublin Zachód i Sądu Rejonowego Lublin Wschód możesz zobaczyć tutaj.

Oczywiście przy każdym sądzie rejonowym działa zwykle co najmniej kilku komorników i każdy jest właściwy miejscowo do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Na stronie sądu rejonowego znajduje się wykaz kancelarii komorniczych działających przy tym sądzie. Wykaz kancelarii komorniczych działających przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód znajdziesz tutaj a tutaj wykaz kancelarii komorniczych działających przy Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód. O tym do którego komornika skierować wniosek decyduje wierzyciel. Jeśli kilku komorników wszczęło egzekucję z nieruchomości wówczas o tym, który faktycznie będzie ją prowadził decyduje pierwszeństwo wszczęcia egzekucji i stopień jej zaawansowania egzekucji.

Licytację prowadzi komornik – ale licytacja odbywa się pod nadzorem sędziego, w budynku sądu, na sali rozpraw, na posiedzeniu jawnym.

Jak zatem wygląda przebieg licytacji takiego mieszkania z punktu widzenia przeciętnego uczestnika? Scenariuszy – może być wiele. Przedstawiam jeden z nich.

Zakładam, że chcesz kupić mieszkanie i spełniłeś warunki licytacyjne.

Oczekujesz na korytarzu na wywołanie sprawy.

Po wywołaniu sprawy kierujesz się na salę.

Sędzia siedzi za stołem sędziowskim a z boku stołu – protokolant. Komornik zajmuje miejsce w ławach po prawej ręce sędziego (tam gdzie zwykle siada powód). W ławach po lewej ręce sędziego jest miejsce dla dłużnika i jego pełnomocników. Jako licytant zajmujesz miejsce naprzeciw sędziego – w ławach dla publiczności.

Przebieg samej licytacji dokumentuje protokolarnie komornik.

Sąd dokumentuje protokolarnie przebieg posiedzenia – bądź jednak także przygotowany na rejestrację przebiegu takiego posiedzenia licytacyjnej przez urządzenia audiowizualne.

Sąd sprawdza kto się stawił.

Komornik przedkłada listę osób, które wpłaciły rękojmię.

Następnie następuje sprawdzenie tożsamości licytantów (nie zapomnij dowodu tożsamości).

Jeśli licytujesz w imieniu własnym sąd zapyta czy pozostajesz w związku małżeńskim – a jeśli tak w jakim ustroju majątkowym. Jeśli licytujesz w cudzym imieniu zapyta o właściwe umocowanie.

Jeśli pozostajesz w ustawowym ustroju wspólności majątkowej bądź przygotowany na pytanie czy licytujesz do majątku wspólnego czy osobistego.

Jeśli licytujesz do majątku wspólnego pamiętaj, że powinieneś mieć pisemną zgodę małżonka na dokonanie konkretnej czynności.

Jeśli takiej zgody nie posiadasz w chwili licytacji – sąd wyznaczy Ci termin do jej dostarczenia, pod rygorem pominięcia dokonanych przez Ciebie czynności.

Komornik rozpoczyna licytację. Podaje cenę wywołania…..

Jako licytujący – podajesz oferowaną cenę i oferenta – czyli swoje imię i nazwisko lub imię i nazwisko albo nazwę mocodawcy w imieniu którego występujesz.

Licytacja odbywa się bardzo szybko -podobnie jak na amerykańskich licytacjach znanych z telewizji 🙂

Kiedy już nie ma dalszych postąpień, komornik zamyka licytację i informuje kto nabył nieruchomość i za jaką cenę.

Komornik pyta się czy ktoś zgłasza zastrzeżenia co do przebiegu licytacji.

Po zakończeniu i zamknięciu licytacji sąd wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Sąd może również, odroczyć (do tygodnia) lub wstrzymać (do czasu rozstrzygnięcia skarg i zażaleń) wydanie postanowienia o udzieleniu przybicia (art. 988 k.p.c.)

Wychodzisz z sali.

Poniżej przykładowe protokoły sądowe z przebiegu posiedzeń sądu z licytacją nieruchomości:

protokół licytacji nieruchomości SR Lublin Zachód 28.11.2013

protokół licytacji nieruchomości SR Lublin Zachód 9.06.2014

protokół licytacji nieruchomości SR Lublin-Zachód 20.08.2014

protokół licytacji nieruchomości SR Lublin-Zachód 6.12.2016

Protokół licytacji nieruchomości SR Lublin Zachód 25.10.2017

Protokół licytacji nieruchomości SR Kraków Śródmieście 09.05.2018

Protokół licytacji nieruchomości SR Kraków Śródmieście 14.05.2018

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  kam 16 maja, 2018 o 05:34

  Praktyki prowadzenia licytacji (w tym podziału czynności pomiędzy sędziego i komornika) są różne, więc nie należy być zdziwionym jeśli komornik będzie siedział za stołem sędziowskim i będzie prowadził całość czynności, poczynając od sprawdzenia obecności – co jest zresztą bliższe koncepcji prowadzenia licytacji przez komornika, jedynie pod nadzorem sędziego.
  Kwestia majątku wspólnego, konieczności posiadania zgody współmałżonka itd. też wygląda różnie.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 16 maja, 2018 o 08:42

  To prawda. Pisałem jedynie o sprawach w których uczestniczyłem a praktyka wydziałowa w różnych ośrodkach może być odmienna.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: