Zarzut niewłaściwości miejscowej

Leszek Bloch04 sierpnia 2015Komentarze (0)

„Pozwany wnosi o oddalenie przedmiotowego powództwa w związku ze skierowaniem go do sądu niewłaściwego miejscowo – wybranego wbrew przepisom kodeksu postępowania cywilnego” – czytam  treść zarzutu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Przytoczony zarzut niewłaściwości miejscowej przewija się często w składanych przez pozwanych środkach zaskarżenia – ale nawet gdyby był zasadny wbrew życzeniom skarżących nie może doprowadzić do oddalenia powództwa.

Konsekwencją podniesienia takiego zarzutu – jeśli jest zasadny – może być jedynie przedłużenie postępowania związane z przekazaniem sprawy aby jednak to nastąpiło środek zaskarżenia musi być skutecznie wniesiony.

Skuteczny środek zaskarżenia to przede wszystkim wniesiony w terminie.

Środek zaskarżenia wniesiony po terminie podlega odrzuceniu – bez badania zasadności podniesionych w nim kwestii, chyba że skarżący jednocześnie złoży wniosek o przywrócenie terminu i wykaże że brak swojej winy w jego przekroczeniu.

Dodatkowo w postępowaniu nakazowym środek zaskarżenia w postaci zarzutów od nakazu zapłaty dla swej skuteczności wymaga uiszczenia przez skarżącego opłaty od zarzutów w wysokości trzykrotności kwoty jaką uiścił powód od pozwu – lub uzyskania stosownego zwolnienia.

Przeciąganie postępowania poprzez składanie wniosku o uzyskanie takiego zwolnienia jest częstą praktyką pozwanych – ale ma to do siebie, że wymaga czasu, zaś w tym czasie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym próbuję dokonać zabezpieczenia roszczenia. Gdy uda się zabezpieczyć roszczenie pozwanemu zaś roszczenie jest obiektywnie zasadne – pozwanemu „nie opłaca się” popierać zarzutu niewłaściwości miejscowej gdyż  doprowadzić to może jedynie do wydłużenia w czasie uzyskania prawomocnego orzeczenia a nie wpłynie na merytoryczną treść rozstrzygnięcia.

Dlatego warto zadbać o postępowanie nakazowe 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: