Koronawirus: jak wygląda przywracanie pracy sądów po zniesieniu obostrzeń

Leszek Bloch10 czerwca 2020Komentarze (0)

Wszędzie głośno o odmrażaniu, odwieszaniu, wznawianiu, przywracaniu. Zresztą sam niedawno pisałem o odwieszeniu terminów sądowych w trakcie epidemii. Jak to wygląda w praktyce? Jak funkcjonują sądy i jak odbywają się rozprawy?

Przywracanie pracy sądów

Jak przebiegała dzisiejsza rozprawa przed Sądem Rejonowym w Świdniku?

W skrócie:

 • wstęp mają tylko osoby zawiadomione lub wezwane
 • wejście do budynku nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy
 • pomiar temperatury przy wejściu do budynku sądu a także dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek ochronnych
 • maseczki, przyłbice – osoby wchodzące do budynku sądu powinny być bezwzględnie wyposażone w maseczkę/przyłbicę oraz nosić ją podczas przebywania na terenie budynku. Sąd nie ma obowiązku zapewnić ww. środków ochrony osobistej stronom postępowania oraz innym interesantom
 • wymóg zachowania odstępu
 • brak możliwości składania pism procesowych w trakcie posiedzenia ze względu na wymóg kwarantanny dokumentów
 • nieczynne kasy sądu
 • nieczynne szatnie sądu.

Ale to nie koniec. Przygotowujemy się do rozpraw na odległość. Jak będą przebiegać?

Przepisy

Art. 15zzs1.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”:

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Praktyka

Poniżej treść emaila jaki otrzymałem za pośrednictwem newslettera lubelskiej OIRP:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny informuje, iż wobec wejścia w życie przepisu art. 15 pkt 1 zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie trwają intensywne prace w celu stosowania tego przepisu i prowadzenia rozpraw w drodze transmisji obrazu i dźwięku.

W związku z tym adwokaci, radcowie prawni i prokuratorzy występujący w sprawach cywilnych w I Wydziale Cywilnym powinni podjąć przygotowania umożliwiające im uczestniczenie w rozprawach prowadzonych bez jednoczesnej obecności stron, pełnomocników, świadków, biegłych na sali rozpraw, w tym w zakresie dostępu do internetu urządzeń z których możliwa jest transmisja obrazu 1 dźwięku (komputerów, tabletów, telefonów komórkowych), założenia i przekazania adresu e- mail celem umożliwienia komunikacji z Sądem dla potrzeb wyznaczenia terminu rozprawy prowadzonej w tym trybie, przekazania loginu i kodu dostępu lub innych danych technicznych a także przedstawienia informacji do sądu o braku technicznych możliwości ze strony pełnomocnika uczestniczenia w rozprawach przeprowadzanych w trybie transmisji obrazu i dźwięku. Przy czym informuje, iż wobec istnienia ograniczeń w przeprowadzeniu rozpraw i posiedzeń jawnych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności będą wyznaczane i przeprowadzane rozprawy, w których możliwe będzie przeprowadzenie telekonferencji.

Jak wynika z aktualnych wytycznych przedstawionych przez Zastępcę koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego z dnia 18 maja 2020 roku przeprowadzenie rozpraw będzie możliwe z wykorzystaniem systemu Avaya Scopia (w ograniczonym zakresie) – zapewniającego zwiększony poziom zabezpieczeń, systemu Jitsi bądź Microsoft Teams, który został określony jako bezpieczny pod kontem cyberbezpieczeństwa i możliwy do stosowania. Adres e­mail dla I Wydziału Cywilnego przeznaczony wyłącznie do komunikacji z uczestnikami rozpraw przeprowadzanymi w trybie transmisji obrazu i dźwięku to w1-konferencje@lublin-wschod.sr.gov.pl.

Ponadto zwraca się o przedstawienie ewentualnych uwag i propozycji w związku z wyznaczeniem i przeprowadzeniem rozpraw zgodnie z art. 15 pkt 1 zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W załączniku przedstawiam treść:

Leszek Bloch
radca prawny

Photo by CDC on Unsplash

***

8 lat w pierwszej instancji to jeszcze nie przewlekłość postępowania

Praca prawnika to nie tylko spektakularne zwycięstwa. Są sprawy które skłaniają do zgrzytania zębami. Kilka tygodni temu Sąd Okręgowy oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym. Postępowanie przed Sądem Rejonowym trwało 8 lat [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: