Koronawirus: od kiedy biegną terminy sądowe i procesowe w stanie epidemii. Terminy licytacji lokalu mieszkalnego w stanie epidemii.

Leszek Bloch22 maja 20204 komentarze

W powszechnej – także i mojej – świadomości utkwiła informacja o zawieszeniu terminów sądowych i procesowych na okres stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego. Pisałem zresztą o tym w artykule Koronawirus: terminy sądowe i procesowe nie biegną – od kiedy i do kiedy. Stan epidemii obowiązuje nadal i wydawałoby się, że w zakresie terminów nic się nie zmieniło. Tymczasem nie dalej jak 16.05.2020 weszła w życie tarcza 3.0 – czyli ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nie zniosła ona stanu epidemii ale uchyliła przepisy zawieszające bieg terminów sądowych i procesowych.

Terminy których bieg nie rozpoczął się przed 31.03.2020

Terminy których bieg nie rozpoczął się przed 31.03.2020 rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy. Ustawa weszła w życie 16.05.2020 – zatem 7 dni od jej wejścia w życie upływa w sobotę 23.03.2020 tj. co powoduje że terminy biegną od najbliższej niedzieli tj. od dnia 24.05.2020 (jeśli będą to np: terminy 7 dniowe  -jak przy zażaleniu czy 14 dniowe jak przy apelacji – to ich koniec przypadnie także na niedzielę zatem zgodnie z art. 115 k.c. upłyną one w pierwszy dzień który nie będzie sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy.

Terminy których bieg rozpoczął się przed 31.03.2020

Terminy które rozpoczęły bieg przed 31.03.2020 a których bieg uległ zawieszeniu biegną dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie 16.05.2020 – zatem 7 dni od jej wejścia w życie upływa w sobotę 23.03.2020 tj. co powoduje że terminy biegną nadal po upływie 7 dni a zatem od najbliższej niedzieli tj. od dnia 24.05.2020. W takich przypadkach musisz uważać i policzyć ile dni terminu upłynęło przed jego zawieszeniem tj. przed 31.03.2020 – bo może się okazać, że czas pili niemiłosiernie.

Pięknie to zresztą opisała (na przykładzie terminów postępowania administracyjnego) we wpisie: Deweloperze, uważaj na odwieszenie terminów wstrzymanych “ustawą covidową” ! mec. dr Agnieszka Grabowska-Toś której wpis polecam

Terminy licytacji lokalu mieszkalnego w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Przepisy tarczy 3.0 wprowadziły nowy przepis wpływający na terminy licytacji nieruchomości. Jeśli się nie pospieszysz i nie złożysz jeszcze dziś wniosku o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji może się okazać, że będziesz  musiał z tym czekać do upływu 90 dni od zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W kodeksie postępowania cywilnego dodano art. 952(1) w brzmieniu:
„Art. 952(1)
. § 1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.
§ 2. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli wysokość egzekwowanej
należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.
§ 3. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji nieruchomości, o której mowa w § 1, wyznacza się również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna
wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy
oszacowania.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd. Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu
oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie.
§ 5. Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.”.

Jeśli jesteś wierzycielem i chciałbyś przeprowadzić taka licytację to wiedz że jest pewna furtka ale musisz się spieszyć. Mianowicie przepisy wspomnianej tarczy 3.0 pozwalają przeprowadzić licytację z lokalu mieszkalnego dłużnika jeżeli przed datą wejścia ich w życie wierzyciel złoży wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości. Poniżej treść wspomnianego przepisu  tarczy 3.0:

Art. 64. Przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości.

Także jeśli nie chcesz ugrzęznąć z egzekucją takiej nieruchomości składaj dziś czym prędzej wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji. Ja tak zrobiłem.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Maciej 25 maja, 2020 o 18:12

  Termin upływa 30 maja, także bardzo niedługo. Pecha mają ci wierzyciele, których dłużnicy zaskarżyli opis i oszacowanie.

  Odpowiedz

  Łukasz 1 czerwca, 2020 o 21:15

  W takim wypadku, jeśli dłużnik nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym a zamieszkuje jego brat ze szwagierką to mają prawo wykupić jego część jeśli licytacja została już wyznaczona? Pozdrawiam! Łukasz

  Odpowiedz

  Agnieszka 9 czerwca, 2020 o 21:53

  Panie Mecenasie,
  pięknie dziękuję za polecenie mojego wpisu na blogu! 🙂
  Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 10 czerwca, 2020 o 07:47

  Wpis był bardzo wartościowy.Pani Mecenas – pozdrawiam wzajemnie 🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: