Koronawirus: wstrzymana wysyłka pism sądowych, których doręczenie otwiera bieg terminów procesowych, rozprawy odwołane do 30.04.2020

Leszek Bloch20 marca 2020Komentarze (0)

Jeśli oczekujesz na doręczenie orzeczenia sądowego powinieneś uzbroić się w cierpliwość. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Ministerstwo Sprawiedliwości  zarekomendowało wstrzymanie wysyłania pism sądowych, których doręczenie otwiera bieg terminów procesowych. Prezesi Sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych wydali już stosowne zarządzenia. Wstrzymano także do odwołania przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu. Jeśli chodzi o wstrzymanie pism sądowych, będzie to dotyczyło takich z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), w szczególności terminy do wniesienia środków odwoławczych lub środków zaskarżenia, uzupełnienia braków formalnych, opłacenia.

 

 

Poniżej treść przykładowego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 PREZESA SĄDU REJONOWEGO LUBLIN – ZACHÓD W LUBLINIE Z DNIA 18 MARCA 2020 R. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z WYSYŁKĄ PISM SĄDOWYCH, PRZEKAZYWANIA AKT SĄDOWI ODWOŁAWCZEMU
2020-03-18

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt.1, art. 37 a§ 1 i art. 54 § 2, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15, rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r., Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019r., poz. 1141 ze zm.) a takie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., 433) i zarządzenia nr 40/2020 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 roku zrządza się co następuje

§1

Wstrzymuje się w okresie od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania wysyłkę wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych, z wyłączeniem spraw pilnych wskazanych: w Zarządzeniu nr 36/2020 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 marca 2020 roku oraz w aneksie do zarządzenia nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 12 marca 2020 r., a także spraw egzekucyjnych i wieczystoksięgowych.

§2

Wstrzymuje się w okresie od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami określonymi § 1.

§3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, na stronie internetowej Sądu oraz przed wejściem do budynków Sądu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR ADM-0001-24/20 PREZESA I DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE Z DNIA 18 MARCA 2020 R.
W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)
zarządzam:
§1
Wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane.
§2
Wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi.
§3
Wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.
§4
W kontaktach, także wewnętrznych, między Oddziałami Sądu należy maksymalnie stosować korespondencję elektroniczną. W przypadku braku podpisu elektronicznego osób uprawnionych należy stosować skany pism podpisanych ręcznie. Oryginały pism mogą został dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w przyszłości. W przypadku wypłat przesyłanie e-mailami odpowiednich dokumentów pomiędzy dyrektorem, oddziałami finansowymi i kadr.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Poniżej link do Zarządzenia nr 40/2020 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2020r.
W sprawie wstrzymania od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych.

 

A tutaj link do analogicznego:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: