Kto i gdzie siada na sali sądowej

Leszek Bloch29 marca 2018Komentarze (0)

Kilka dni temu wysłuchałem ogłoszenia wyroku apelacyjnego w niezwykle interesującej sprawie (dotyczyła odpowiedzialności Skarbu Państwa i komornika, zaś ja reprezentowałem przypozwanego do sprawy spadkobiercę komornika). Po wejściu na salę sądową i zwyczajowym powitaniu (Dzień dobry 🙂 ) sędzia odezwała się mniej więcej takimi słowy: „widzę, że zajęliście Państwo określone miejsca, zatem proszę powiedzieć: kto jest kim w sprawie. Tytuł niniejszego wpisu nasunął mi się chwilę przedtem, podczas oczekiwania na wejście na salę sądową. Wystawałem wówczas już przez prawie dwie godziny (opóźnienie) na – zaskakująco zapchanym – korytarzu sądowym, gawędząc z innymi oczekującymi. Jednym z częstszych pytań jakie padało z ust osób, które po raz pierwszy pojawiły: kto, gdzie ma siadać na sali sądowej i jak się tam zachować?

Otóż normuje to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r. i zgodnie z jego treścią :

§ 85

1. Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem sędziowskim, a pozostali członkowie miejsca obok przewodniczącego, przy czym drugi sędzia po lewej stronie przewodniczącego.

2. W razie wyznaczenia sędziego dodatkowego lub sędziów dodatkowych, oni także zajmują miejsca za stołem sędziowskim. O wyznaczeniu sędziego dodatkowego przewodniczący składu orzekającego informuje na pierwszym terminie rozprawy.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie wyznaczenia ławnika dodatkowego, asesora sądowego dodatkowego, ławników dodatkowych lub asesorów sądowych dodatkowych.

4. Protokolant zajmuje miejsce przy stole sędziowskim po lewej stronie sądu, o ile przewodniczący nie zarządzi inaczej.

5. Prokurator, oskarżyciel inny niż prokurator, powód, wnioskodawca lub przedstawiciel społeczny zajmują miejsca przed stołem sędziowskim po prawej stronie sądu, a oskarżony, pozwany i inni uczestnicy postępowania – po lewej stronie sądu. Interwenient uboczny zajmuje miejsce obok strony, do której przystąpił.

§ 86

1. Wszyscy obecni na sali rozpraw, nie wyłączając uczestniczących w posiedzeniu lub rozprawie prokuratora (oskarżyciela publicznego) i protokolanta, powstają z miejsc w czasie wejścia sądu na salę, odbierania przez sąd przyrzeczenia, ogłaszania wyroku oraz w czasie opuszczania sali przez sąd.

2. W czasie posiedzenia lub rozprawy każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub gdy sąd zwraca się do niej. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawiają za tym względy zdrowotne, długotrwałość wypowiedzi lub konieczność prawidłowego utrwalenia dźwięku albo obrazu i dźwięku, przewodniczący posiedzenia lub rozprawy może zezwolić każdej osobie na pozostawanie w pozycji siedzącej, gdy przemawia ona do sądu lub gdy sąd zwraca się do niej.

3. Osoba przesłuchiwana zajmuje pozycję w miejscu umożliwiającym niezakłóconą obserwację przebiegu przesłuchania przez sąd, strony, uczestników postępowania nieprocesowego, obrońców lub pełnomocników.

§ 87 Przewodniczący składu orzekającego w celu zachowania porządku na sali rozpraw może używać młotka i krążka rezonansowego, jeżeli znajdują się na wyposażeniu sądu.

Jak wskazałem reprezentowałem w tej sprawie spadkobiercę komornika przypozwanego do sprawy przez Skarb Państwa, który został z kolei pozwany przez egzekwowanego dłużnika. Przypozwany przystępuje do procesu w charakterze interwenienta ubocznego. Mój mocodawca przystąpił po stronie pozwanego Skarbu Państwa, zatem nasze miejsce na sali sądowej było po lewej stronie sądu (po lewej ręce sędziego).

Jeśli jesteś wzrokowcem albo po prostu chcesz zobaczyć miejsca przewidziane dla uczestników na schemacie kliknij tutaj.

 Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zachować się w sądzie zachęcam do zapoznania się z tym wpisem albo też z arcyciekawym artykułem mec. Jolanty Budzowskiej i równie zajmującym artykułem mec. Renaty Robaszewskiej

P.S. Sąd I instancji oddalił powództwo, zaś Sąd II instancji oddalił apelację powoda (dłużnika). Sprawa zakończona sukcesem 🙂 Dobra nasza 🙂

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: