Magiczna moc faktury – czyli „kto wywodzi ten dowodzi”

Leszek Bloch25 czerwca 20152 komentarze

Jeden ze znakomitych lubelskich sędziów, autor cenionego komentarza o postępowaniu w sprawach gospodarczych – podczas prowadzonych przez siebie szkoleń z zakresu procedury cywilnej – z właściwym sobie poczuciem humoru zwykł mawiać, iż powodowie dochodzący roszczeń o zapłatę i ich pełnomocnicy mają tendencję (w pismach procesowych oraz na rozprawach) do nadawania fakturze przymiotów niemalże magicznych i zastępowania nią wszelkich innych dowodów zaś pozwani i ich pełnomocnicy sprowadzają fakturę do li tylko mało znaczących oczekiwań wystawcy, które powinny dopiero być zweryfikowane przez nabywcę.

Otóż czym jest faktura w obrocie gospodarczym czy w procesie i czym może być?

Przedsiębiorcy zgłaszający się do mojej kancelarii, którym wskazuję mankamenty niepodpisanych faktur sugerując zmianę ich praktyki w tej kwestii, od razu powołują się na opinię „swojej księgowej” o obecnym braku wymogu podpisu na fakturze.

Faktycznie zarówno ustawa o rachunkowości jaki i ustawa o VAT nie stawia wymogu podpisu zarówno sprzedawcy jak i nabywcy zaś niepodpisana faktura stanowi pełnoprawny dowód księgowy.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w procesie: faktura niepodpisana przez nabywcę lub osobę działającą w jego imieniu jest jedynie dokumentem wytworzonym przez wystawcę – jego oczekiwaniem – zatem moc dowodowa takiego dokumentu jest znikoma (niektóre sądy nie zakwalifikują niepodpisanej faktury nawet do postępowania upominawczego), chyba że wsparta jest innymi dowodami, zaś przeprowadzenie tych innych dowodów przed sądem (np: zeznania świadków) bywa czasochłonne….

Fakturze można nadać jednak walor niebagatelnego dowodu w sprawie – jeśli będzie podpisana przez kontrahenta – będzie wówczas dowodem złożenia przez niego oświadczenia – zaś jakie to będzie oświadczenie zależy od treści faktury.

Strona stosunku zobowiązaniowego w procesie występuje się zazwyczaj w dwojakiej roli – nie tylko jako wierzyciel, ale również jako dłużnik – zatem przede wszystkim powinna dowieść spełnienia swojego zobowiązania a nie koncentrować się na niewykonaniu zobowiązania przez stronę przeciwną.

Jeśli faktura jest jedynym albo jednym z nielicznych śladów ustnej umowy między stronami zadbajmy aby miała elementy pozwalające na potwierdzenie ustaleń stron oraz wykonania zobowiązania.

Wystawiona przez sprzedawcę i podpisana przez kupującego faktura może być nie tylko kodeksowym „zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiemale i dowodem spełnienia świadczenia niepieniężnego, pokwitowaniem zapłaty, wezwaniem do zapłaty, podstawą roszczeń gwarancyjnych itp. jeśli będzie zawierała elementy niezbędne do takiej kwalifikacji.

Wierzyciele, którzy traktują fakturę jako jedyny dowód mający przekonać sąd o zasadności ich roszczeń powinni pamiętać, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, zaś uzyskanie podpisu kontrahenta na fakturze może być dużo mniej uciążliwe i czasochłonne niż np: późniejsze przesłuchiwanie świadków.

Przedsiębiorcy powinni mieć przy tym na uwadze, że zawodowy charakter ich działalności uzasadnia zwiększone oczekiwania co do zachowania należytej staranności i zdolności przewidywania.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Lech 29 lipca, 2015 o 09:55

  Zwykle dłużnik podpisuje się pod „otrzymaniem faktury” co nie stanowi dowodu ani zawarcia umowy, ani tym bardziej jej realizacji (od czegoś są przecież faktury korygujące). W bardziej skomplikowanych zleceniach podpisuje się przecież nawet szczegółowe protokoły odbioru robót. Z drugiej strony kiedyś brałem udział w dyskusji na goldenline z pewnym radcą prawnym, który upierał się, że jak wierzyciel pokaże fakturę (niepodpisaną) to dalszy ciężar dowodu obalającego roszczenie spoczywa na pozwanym (i miało być to coś więcej niż tylko jego zaprzeczenie).

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 29 lipca, 2015 o 10:43

  Faktycznie zwykle faktury zawierają własnie jedynie zapis „podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury” itp. – ale to od nas wystawców faktur zależy jaką będzie miała ona treść – poza obowiązkową. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie aby do obowiązkowych elementów faktury dodać nowe, która ułatwią nam dowodzenie w procesie i będą potwierdzeniem realizacji umowy np: „potwierdzam odbiór towaru, akceptuję fakturę” itp. – bowiem wówczas to dłużnik będzie musiał dowodzić, że było inaczej.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: