Od 21.08.2019 pierwszy tytuł wykonawczy bez opłaty kancelaryjnej

Leszek Bloch07 października 20192 komentarze

Zmiany dotyczące opłaty kancelaryjnej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Omawiana niedawno – także przeze mnie – ustawa nowelizująca  min. k.p.c wprowadziła zmiany także do szeregu innych ustaw. Niektóre zmiany – jak chociażby podwyżka opłat sądowych – trudno nazwać korzystnymi dla wierzycieli. Niemniej dzisiaj chciałem zasygnalizować zmianę, która niewątpliwie jest korzystna. Chodzi o opłatę kancelaryjną od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu. Orzeczenie sądowe – wyrok, nakaz czy postanowienie – aby mogło być egzekwowane przez komornika powinno być opatrzone klauzulą wykonalności przez sąd. Jest to czynność konieczna do tego aby prowadzić egzekucję i zwykle pierwsza czynność zwycięzcy w procesie sądowym. Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia każdy wierzyciel – jeśli chce egzekwować swoje roszczenie – musi wystąpić o nadanie takiej klauzuli.

Jak było przed dniem 21 sierpnia 2019

Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej tj. przed 21 sierpnia 2019 wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności podlegał opłacie 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę dokumentu. Wysokość opłaty zależała zatem od tego ile stron liczyło orzeczenie sądowe opatrywane klauzulą wykonalności. Tak stanowił art. 77 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jak jest od dnia 21 sierpnia 2019

W dniu 21 sierpnia 2019 wszedł w życie przepis art. 77a – nowo dodany do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z nim nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Mała rzecz a cieszy 🙂

Przepisy przejściowe dotyczące starych spraw

Zmiana dotyczy nie wniosków w nowych sprawach. Z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej (art. 15) wynika, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (21.08.2019) przepisy ustawy zmienianej w art. 4 (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją, stosuje się do:
1) pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie nowelizacji tj. po 21.08.2019;
2) wydatków powstałych po dniu wejścia w życie nowelizacji tj po 21.08.2019.

Co jeśli niepotrzebnie uiściłeś opłatę kancelaryjną

Jeśli uiściłeś opłatę kancelaryjną – a zgodnie z nowelizacją nie powinieneś – sąd powinien ją zwrócić z urzędu. Jeśli sąd tego nie uczynił – zwróć się ze stosownym wnioskiem.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Keyser Soze 8 grudnia, 2020 o 15:14

  Dzień dobry. Czy wyżej opisana sytuacja odnośnie nadania wyrokowi tytułu wykonalności bez opłaty kancelaryjnej dotyczy tylko spraw cywilnych czy również w przypadku wyroku karnego i złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w związku z zasądzonymi kosztami zwrotu kosztów procesu winien zostać nadany tytuł wykonawczy bez opłaty?

  Odpowiedz

  ref 12 lutego, 2021 o 12:31

  z punktu widzenia referendarza w Sadzie, to też jest korzystna zmiana:)

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: