Od 29.05.2020 kolejna zmiana wysokości odsetek

Leszek Bloch29 maja 20203 komentarze

Już sam zaczynam się w tym gubić: to trzecia zmiana w wysokości odsetek w tym roku.

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Stopa referencyjna NBP wpływa wprost na wysokość odsetek.

Na początku roku 2020 odsetki ustawowe („kapitałowe” np. od pożyczek) wynosiły 5%  zaś umowne nie mogły przekraczać maksymalnych wynoszących 10%.

Wysokość „odsetek za opóźnienie” gdy zależała od tego czy stroną byłby czy nie konsument i jeśli byłby – wówczas zastosowanie znalazłyby ustawowe – przewidziane  art. 481 kodeksu cywilnego odsetki za opóźnienie w  wysokości 7%  lub umowne – niższe lub wyższe od ustawowych ale nie przekraczające odsetek maksymalnych za opóźnienie wynoszących 14%.

Kolejna zmiana wysokości odsetek

Do opóźnień między przedsiębiorcami zastosowanie mają odsetki ustawowe ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych) lub umowne (niższych lub wyższych od ustawowych w transakcjach handlowych ale nie przekraczające odsetek maksymalnych z tytułu opóźnienia.

Ich wysokość od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi  9,5% w stosunku rocznym – w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym oraz 11,5% w stosunku rocznym – w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Tak było do czasu – bowiem w bieżącym roku odsetki (za wyjątkiem odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych) zmieniały się już trzy razy:

 • od 18.03.2020 obniżyły o 0,5% już o czym wspominałem tutaj
 • od 09.04.2020  obniżyły się o kolejne 0,5% o czym pisałem tu
 • od dnia 29.05.2020 obniżyły się o kolejne 0,4%.

Przy zastosowaniu obniżonej do 0,1 % stopy referencyjnej NBP wysokość odsetek od dnia 29.05.2020 przedstawia się zatem następująco:

 • Odsetki ustawowe („kapitałowe”) – podstawa prawna: art. 359 § 2 k.c. wysokość: stopa referencyjna NBP (0,1%) +3,5 pkt. proc. – toteż takie odsetki wynoszą od 29.05.2020 – 3,60%
 • Odsetki maksymalne („kapitałowe”) podstawa prawna: art. 359 § 2(1) k.c. stanowią dwukrotność odsetek ustawowych i od dnia 29.05.2020 wynoszą 7,20%
 • Odsetki umowne („kapitałowe”) podstawa prawna: umowa w zw. z art. 359 k.c. nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych zatem od 29.05.2020 odsetki umowne nie mogą być wyższe niż 7,20%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c. wysokość: stopa referencyjna NBP+5,5 pkt. proc. zatem od dnia 29.05.2020 wynoszą 5,60%
 • Odsetki maksymalne za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c. stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie i od dnia 29.05.2020 wynoszą: 11,20 %
 • Odsetki umowne za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c.nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych za opóźnienie zatem od 29.05.2020 odsetki umowne za opóźnienie nie mogą być wyższe niż 11,20%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; podstawa prawna: art. 4 ust. 3 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wysokość: stopa referencyjna NBP+8 pkt. proc. – niemniej zgodnie z art. 11b w/w ustawy do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – zatem do dnia 30 czerwca br. – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych nadal wynoszą 9,50 %
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; podstawa prawna: art. 4 ust. 3 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wysokość: stopa referencyjna NBP+10 pkt. proc – niemniej zgodnie z art. 11b w/w ustawy do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 2) 1 lipca –do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – zatem do dnia 30 czerwca br. – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych nadal wynoszą 11,50%.

Poza w/w obniżeniem stopy referencyjnej NBP do 0,10% moje poprzednie wpisy odsetkowe (także te z lat ubiegłych) zasadniczo zachowują aktualność i zachęcam do ich lektury.

P.S. Jakby było Ci tego mało zapraszam do wpisu traktującego o zmianie od 1 lipca 2020 odsetek w transakcjach handlowych.

Leszek Bloch
radca prawny

Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash

***

Odsetki 2021 ustawowe, umowne, kapitałowe, za opóźnienie, w transakcjach handlowych

Od dawna wpisy na blogu w każdym kolejnym roku rozpoczynam tematem odsetek: ustawowych, umownych, kapitałowych, za opóźnienie, w transakcjach handlowych.

W roku 2021 nie może być inaczej [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Kamil 3 czerwca, 2020 o 09:44

  To teraz ciekawe czy będziemy mieć stopę referencyjną ujemną za jakiś czas…

  Odpowiedz

  Leszek 3 czerwca, 2020 o 10:34

  🙂

  Odpowiedz

  Adam 4 czerwca, 2020 o 20:57

  A jak wierzyciel ma odzyskać koszty doręczenia przez komornika? Przykładowo dłużnik nie odbierał nakazu zapłaty z sądu przy doręczaniu przez pocztę, ale odebrał przy doręczeniu komorniczym i nakaz się uprawomocnił.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: