Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki sp. zo.o. powstałe po ogłoszeniu upadłości

Leszek Bloch13 lutego 2019Komentarze (0)

Niedawno Sąd Najwyższy rozstrzygnął ciekawe zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wątpliwości budziło czy członkowie zarządu sp. zo.o. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe po ogłoszeniu jej upadłości.

Chodziło w szczególności o zobowiązania zasądzone w sprawie przeciwko syndykowi, w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów tego postępowania. W przedmiotowej sprawie chodziło min. o roszczenia pracownicze zasądzone na rzecz powódki od syndyka masy upadłości spółki z o.o. jak również oraz koszty postępowania zasądzone od syndyka na rzecz Skarbu Państwa (gdyż powódka była zwolnionaod tychże kosztów).

Zagadnienie sprowadzało się do tego czy członek zarządu może ponosić odpowiedzialność za decyzje syndyka, w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów tego postępowania.

Otóż może: samo ogłoszenie upadłości nie przesądza w żaden sposób o tym, że wniosek ten został złożony w stosownym czasie. Jeśli postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak środków to nie spełniło swojego celu. W konsekwencji aktualne pozostaje domniemanie, że wniosek był spóźniony i jeśli pozwany członek zarządu chciałby obalić to domniemanie – to powinien wykazać się w procesie odpowiednią inicjatywą dowodową.

Zagadnienie przedstawił w ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

i brzmiało ono następująco:

Czy odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 299 § 1 k.s.h. rozciąga się na zobowiązania spółki powstałe po ogłoszeniu upadłości, w szczególności z tytułu kosztów procesu zasądzonych w sprawie przeciwko syndykowi, w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów tego postępowania (art. 361 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze)?​

W rozstrzygnięciu w/w zagadnienia Sąd Najwyższy w dnia 30 stycznia 2019 r. podjął uchwałę III CZP 78/18 następującej treści:

​Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: