Odsetki 2016 – zmiany, porównanie z 2015

Leszek Bloch07 stycznia 201641 komentarzy

Początek roku to zwykle okazja do podsumowania roku poprzedniego. Jest to też okazja do zweryfikowania opłacalności współpracy z kontrahentem i naliczenia odsetek za nieterminowe płatności. Jeśli zamierzasz ich dochodzić przed sądem pamiętaj jak żądać odsetek w pozwie oraz w jakich terminach przedawniają się odsetki. Początek bieżącego roku niesie również zmiany zasad naliczania odsetek.

Od 1 stycznia 2016r. zmienił się sposób obliczania odsetek i ich wysokość a to za sprawą „ustawy o zmianie ustawy….” z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830).

Znowelizowany został min. kodeks cywilny (art. 359 kc, art. 481 kc), ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz szereg innych ustaw w tym sporo dosyć „egzotycznych” jak: ustawa o ochronie prawnej odmian roślin, ustawa o kinematografii czy ustawa o dyscyplinie wojskowej :). Jako ciekawostkę podam, że zmiana dotknęła – co prawda kosmetycznie – nawet rzadko zmieniane prawo wekslowe i prawo czekowe. Na marginesie dodam, że życzyłbym sobie obecnie takiego poziomu legislacji jaki widzę w ustawach przedwojennych bowiem wspomniane prawo wekslowe obowiązuje w niemal niezmienionym kształcie od 1936r.!

Do rzeczy bo miało być o odsetkach…

do 31 grudnia 2015

 • art. 359 kc odsetki ustawowe = 8%
 • art. 359 kc maksymalne odsetki umowne (np: za korzystanie z cudzego kapitału przy umowie pożyczki, kredytu) = 4 x stopa kredytu lombardowego NBP czyli 4 x2,5% = 10%
 • art. 481 kc ustawowe odsetki za opóźnienie (jeżeli strony nie ustaliły inaczej) = odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc = 8%
 • art. 481 kc odsetki umowne za opóźnienie = maksymalne odsetki umowne w rozumieniu art. 359 kc = max. 10%
 • odsetki ustawowe dochodzone na podstawie art. 7 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  = odsetki podatkowe zgodnie z art. 56 Ordynacji Podatkowej = 8%

od 1 stycznia 2016:

 • art. 359 kc odsetki ustawowe = stopa referencyjna NBP + 3,5% (stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem odsetki ustawowe wynoszą 1,5% +3,5% = 5%)
 • art. 359 kc odsetki umowne – maksymalnie 2 x odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc (w dniu zamieszczania niniejszego odsetki ustawowe wynoszą 5% zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą 10%)

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

 •  art. 481 kc – odsetki ustawowe za opóźnienie  = suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 1,5% +5,5%=7%

 • art. 481 kc  odsetki umowne za opóźnienie = maksymalnie 2 x odsetki ustawowe (na dzień zamieszczania wpisu maksymalnie  14%)

Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie

Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego.

 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych = stopa referencyjna NBP + 8%. (stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynosi 1,5% zatem odsetki ustawowe za opóźnienie pomiędzy przedsiębiorcami  wynoszą 1,5%+8% = 9,5%)

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Kto dobrnie do końca ustawy nowelizującej 🙂 dowie się że do transakcji handlowych (w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) zawartych przed dniem 1 stycznia 2016r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podobnie sprawa ma się z naliczaniem odsetek do dnia 31 grudnia 2015 – (art. 56 ustawy nowelizującej).

Trzeba mieć to na uwadze przy redagowaniu pozwów.

Swoją drogą ciekawe czy sądy będą uwzględniały w orzeczeniach zróżnicowanie nazewnictwa „odsetki ustawowe” do 31.12.2015  oraz „odsetki ustawowe za opóźnienie” od 1.01.2016?

Jeśli chcesz zobaczyć w czytelnej tabeli odsetki po zmianach według stanu na styczeń 2016 kliknij tutaj

Poniżej odnośniki do niektórych odsetkowych wpisów jakie mogą Ci się przydać:

Odsetki ustawowe, umowne, w transakcjach handlowych po zmianach 2016; zestawienie tabela

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie odsetek ustawowych za opóźnienie

Odsetki: stanowisko Krajowej Rady Komorniczej

Jakie odsetki między przedsiębiorcami a jakie z udziałem konsumentów?

Kiedy żądać odsetek?

W jakim terminie przedawniają się odsetki?

Odsetki: Komornicy pytają – Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada

P.S. (Informacja z dnia 11 stycznia 2017 🙂 ) Ponieważ wysokość odsetek powiązano w wysokością stopy referencyjnej NBP – ta zaś obecnie pozostaje na poziomie z 2016r. także i powyższy wpis zachowuje nadal aktualność w 2017 (przynajmniej do 1 lipca 🙂 ).

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 41 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Izabela 12 stycznia, 2016 o 16:46

  I tym sposobem rząd załatwił wierzycieli, sądy i komorników, bo żadne z nich w dniu 12.01.2016 nie wie co ma liczyć, jak i co pisać ( nie mówiąc już o dostosowaniu programów komputerowych i formularzy pozwów), ani jakie mają być odsetki na wnioskach egzekucyjnych dotyczących nakazów wydanych przed 01.01.2016 (standardowo na nakazach są „odsetki ustawowe”, które teraz są 5%), ale…. te „odsetki ustawowe” na tytułach wykonawczych do 31.12.2015 to głównie odsetki od niezapłaconych terminowo faktur, zwane teraz „odsetkami za opóźnienie”, więc dlaczego wierzyciel ma być poszkodowany operując starszym nakazem i uzyskując 5% zamiast 7 czy 9,5 ???

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 12 stycznia, 2016 o 19:11

  Myślę że tak źle nie będzie. Ja skierowałem już trochę pozwów po 1 stycznia 2016 i nawet gdzieniegdzie mam już nakazy – zatem ani ja pisząc pozwy ani sądy wydając nakazy nie mieliśmy jakoś problemu z określeniem żądania odsetkowego. Wnoszę z tego że i inni pełnomocnicy czy sędziowie tez sobie poradzą. Poza tym rząd nie jest ustawodawcą i nie sposób go winić za wszelkie niedogodności bo w ten sposób będzie odpowiadał i za „siedem plag egipskich”.

  Odpowiedz

  Izabela 14 stycznia, 2016 o 14:51

  Pan mówi, że nie ma takiego problemu z pozwami – zależy od sądu i rodzaju postępowania, bo Pani w sądzie powiedziała, że nie wie gdzie mam dopisać ze chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie, bo formularze nie są do tego dostosowane. Ale większy kłopot stanowią wnioski do komornika obejmujące tytuły wykonawcze sprzed 01.01.2016 – zwyczajnie mi powiedziano, że nie wiedza sami jak to maja interpretować, bo na tytułach wykonawczych jest tylko „odsetki ustawowe” a minister ogłosił ze odsetki ustawowe to 5%. Jak mam napisać we wniosku do komornika o ściągnięcie należności objętej nakazem dajmy na to z 15.10.2015 w którym jest należność główna 1500 zł i odsetki od dnia 10.06.2015 do dnia zapłaty???????

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 14 stycznia, 2016 o 21:39

  Odsetki ustawowe za opóźnienie

  Odpowiedz

  Izabela 18 stycznia, 2016 o 12:38

  Jestem po rozmowie z komornikiem i interpretacja komornika jest taka: na tytule wykonawczym jest napisane” odsetki ustawowe” a nie odsetki ustawowe za opóźnienie” więc liczą 5%. Na nakazach nikt nie pisał ze to odsetki ustawowe z art. 481 k.c. czyli za opóźnienie (wg starych przepisów jeśli ich wysokość nie jest wskazana to stosuje się odsetki ustawowe), więc komornik nie będzie się zagłębiał do każdego tytuły z czego wynikają odsetki, bo dla niego tytuł wykonawczy i to co na nim jest jest święte.
  I co pan na to???
  Jeśli Panu wnioski do komornika na 7% przechodzą to niech Pan napisze jaką formułkę Pan stosuje, że komornik ją bierze pod uwagę??

  Anna 3 kwietnia, 2016 o 20:03

  czy znaleźli Państwo rozwiązanie co do kierowancyh wniosków egzekucyjnych w przypadku tytułów wykonawczych wydanych przed 1.01.2016r. Proszę o informację, gdyż komornicy masowo oddalaja wnioski co do egzekwowania odsetek za opóźnienie w.w tytułach wyk.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 4 kwietnia, 2016 o 10:52

  Postaram się niebawem opublikować treść stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie.

  Izabela 8 kwietnia, 2016 o 13:12

  Przedstawiłam ostatnio stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości kilku komornikom z mojego rejonu i usłyszałam, że jeśli chcę żeby było egzekwowane 7% – odsetki za opóźnienie, to muszę mieć postanowienie z sądu (czyli to co napisało MS, że w razie wątpliwości (czytaj: upartego komornika) można wystąpić do sądu o wydanie postanowienia o rodzaju odsetek na konkretnym nakazie zapłaty).
  Wniosek: jeśli tytuł wykonawczy dotyczy dużych kwot i różnica w kwocie odsetek będzie znaczna a przewidywania co do egzekucji pomyślne to należy wystąpić do sądu o takie postanowienie. Należy się jednak liczyć z przedłużeniem czasu oczekiwania na egzekucję należności – sądy i tak już są zapchane przez zmiany przepisów od tego roku w związku z mediacjami, więc jak im się dołoży jeszcze pisanie postanowień w sprawach odsetek, gdzie muszą sprawdzać całą dokumentacje pod pozwami często z kilku lat wstecz, to wszytko będzie długo trwało. W mniejszych kwotach i jeśli jest takich dużo chyba nie opłaca się szarpać.
  U mnie w firmie podjęto decyzję, że nie występujemy do sądu, bo byśmy się zakopali w papierach przy takich ilości spraw które prowadzimy zwłaszcza, że zależy nam na jak najszybszym odzyskaniu należności głównej. Niestety nikt z szanownych ustawodawców nie pomyślał, że narzucanie kolejności egzekucji nie jest wcale takie dobre. Wg mnie powinien wierzyciel decydować we wniosku do komornika w jakiej kolejności ma przebiegać egzekucja (koszty, odsetki, należność główna), a nie narzuca się to odgórnie:/

  Co do nowych tytułów – takowe posiadam, sąd pisze zgodnie z żądaniem na pozwie, że przysługują odsetki za opóźnienie. Na pozwach w miejscu gdzie obecnie są wyszczególnione odsetki ustawowe – przerobiłam sama na formularzu na odsetki ustawowe za opóźnienie ( tak mi poradziła Pani z sądu), ale z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że trwają prace nad nowymi formularzami.
  Dodatkowo, żeby zapobiec wzywaniu przez sąd do określenia się w sprawie złożenia oświadczenia czy było prowadzone postępowanie mediacyjne czy ugodowe, bo o takich wezwaniach uprzedziła mnie Pani z sądu, w treści uzasadnienia takie oświadczenie zawieram. Część kierowanych przez mnie sprawy jest po zerwaniu ugody z wierzycielem, ale są też takie w których do ugody nie doszło, bo dłużnik ignoruje wezwania. Na szczęście na wezwaniach do zapłaty jest zapis mówiący o tym, że dłużnik może się zgłosić w określonym terminie w celu zawarcia ugody i dobrowolnej spłaty ratalnej, więc nie zawierając jej, mam argument do sądu, że próba mediacji była, lecz dłużnik z niej nie skorzystał, dlatego nakazy wydawane są bez opóźnień.

  Tomek 13 stycznia, 2016 o 15:41

  Pytanie do autora: Jeżeli jest sprawa o zapłatę wynikająca z nieuregulowanych faktur VAT między przedsiębiorcami na podstawie umowy zawartej przed 1.01.2016r. to żądanie odsetek będzie się opierać na art. 481 par. 2 K.c. czy na ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz w jaki sposób skonstruować żądanie pozwu w zakresie odsetek wymagalnych np. od 10.11.2015r. I zmieniając nieco przykład: sprawa o zapłatę wynikająca z nieuregulowanych faktur VAT między przedsiębiorcami na podstawie umowy zawartej po 1.01.2016r., jaka będzie podstawa prawna do domagania się odsetek, i w jakiej wysokości odsetki zostaną zasądzone?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 13 stycznia, 2016 o 16:06

  Na jakiej podstawie opierać żądanie odsetkowe decyduje powód. Druga sprawa: nie każde roszczenie kwalifikuje się do dochodzenia na podstawie tej ustawy. Jeśli roszczenie spełnia warunki przewidziane ustawą o terminach zapłaty….powód ma wybór czy oprzeć je na tej ustawie czy na art. 481 kc. Jeśli chodzi o wysokość odsetek to do 31.12.2015 naliczane mają być zgodnie z przepisami i na zasadach obowiązujących do końca ubiegłego roku a od 1.01.2016 na wedle nowych zasad.

  Odpowiedz

  M 29 lutego, 2016 o 18:21

  Widziałem tak sformułowany pozew, tj. zasądzenie x wraz z odsetkami ustawowymi od dnia y do dnia 31.1.2015 r. oraz od dnia 1.01.2016 r. do dnia zapłaty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, i… Sąd nie wydał nakazu zapłaty – wpisał sprawę do repertorium C.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 29 lutego, 2016 o 19:39

  Możliwe. Nie wiadomo przecież co było przyczyną a z opisu to nie wynika.

  Odpowiedz

  Dominik 13 stycznia, 2016 o 21:24

  A może Pan podać przykładowo w jaki sposób formułuje Pan roszczenie odsetkowe w pozwie o zapłatę faktury której termin płatności upłynął powiedzmy w dniu 12.10.2015r.?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 14 stycznia, 2016 o 14:17

  W pozwie pisałem o odsetkach ustawowych za opóźnienie – bo w istocie o nie chodziło mimo że do 31.12.2015 formalnie nazwa na to nie wskazywała.

  Odpowiedz

  Beata 14 stycznia, 2016 o 11:14

  Im więcej czytam na temat nowych odsetek, tym mniej wiem. Jak powinniśmy prawidłowo liczyć odsetki od zaległości za dostarczanie wody osobom fizycznym: termin płatności faktury przypada np. 14.11.2015 r., płatność zostaje uregulowana 14.01.2016 r. Do 31.12.2015 r. nie ma problemu z liczeniem 8% (ustawowe) a co z dniami kolejnymi 5% (ustawowe) czy 7% (ustawowe za opóźnienie).

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 14 stycznia, 2016 o 14:06

  jeśli za opóźnienie to odsetki ustawowe z tego tytułu do 31.12.2015 – 8% od 1.01.2016 7%

  przykładowe wyliczenie odsetek od kwoty 1000 zł

  od – do liczba dni stawka kwota
  14.11.2015 – 31.12.2015 48 0.08 10,52
  1.01.2016 – 14.01.2016 14 0.07 2,68

  razem odsetek do zapłaty: 13,20

  Odpowiedz

  Dominik 14 stycznia, 2016 o 20:55

  A jeżeli chcemy zasądzenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych to możemy iż żądać Pana zdaniem dopiero od faktur wystawionych po 01.01.2016r. czy do wcześniejszych też?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 14 stycznia, 2016 o 22:02

  Moim zdaniem i do wcześniejszych z tymże do końca ubiegłego roku na starych zasadach a od początku bieżącego na nowych

  Odpowiedz

  Dominik 14 stycznia, 2016 o 20:56

  A jeżeli chcemy zasądzenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych to możemy ich żądać Pana zdaniem dopiero od faktur wystawionych po 01.01.2016r. czy do wcześniejszych też?

  Odpowiedz

  Alicja 29 marca, 2016 o 12:37

  Czy umowę zawartą przed styczniem 2016 roku należy aneksować w zakresie zapisów dot. odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych? Czy prawidłowy byłby aneks (co do odsetek) zawarty w marcu 2016 r., z zapisem, że obowiązuje od kwietnia 2016 r.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 29 marca, 2016 o 12:41

  Aneks byłby bezpieczny i prawidłowy.

  Odpowiedz

  Marzena 30 marca, 2016 o 19:05

  To prosze mi podpowiedzieć od zaległych alimentów jaki procent mam liczyc 8% czy 13%?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 30 marca, 2016 o 20:36

  Jak od zaległych alimentów to wg. mnie odsetki ustawowe za opóźnienie do 31.12.2015 – 8% od 1.01.2016 – 7%

  Odpowiedz

  Anna 31 marca, 2016 o 16:45

  Witam, czy Państwu coś wiadomo jakie komornicy przybrali stanowisko co do powyższych zmian a tytułów wykonawczych wydanych przed 1.01.2016r.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 31 marca, 2016 o 23:03

  Wiem że otrzymali jakieś wytyczne ze swojej krajówki – ale naocznie nie widziałem.

  Odpowiedz

  Izabela 1 kwietnia, 2016 o 10:51

  Wszyscy komornicy z którymi pracuje liczą 5% (lubuskie) -opierając się tylko na literalnym znaczeniu określenia „odsetki ustawowe” na tytułach wykonawczych, nie uwzględniając informacji złożonych przez wierzyciela we wnioskach o egzekucję tłumacząc, że w tyt. wykonawczych jest napisane odsetki ustawowe a nie ustawowe za opóźnienie – z tytułu nie wynika, że chodzi o zaległości z tyt. niezapoconych faktur a nie odsetki np. od pożyczki. Po za tym „jak oni niby mieli by wytłumaczyć dłużnikowi, że na tytule są odsetki ustawowe , a egzekwują ustawowe za opóźnienie?”.
  Wystąpiłam z zapytaniem w tej kwestii do Ministerstwa Sprawiedliwości.
  Z otrzymanej odpowiedzi wiem, że jest to rozumienie komorników jest błędne, bo „Nie należy opierać się wyłącznie na literalnym znaczeniu określenia „odsetki ustawowe”, lecz uwzględnić rzeczywistą treść tytułu wykonawczego. W ostateczności można skorzystać z instytucji wykładni wyroku […] celem ustalenia, do jakiego rodzaju odsetek odnosi się użyte w tytule ww. określenie.”
  Jednak przy dużych ilościach tytułów wykonawczych kierowanie zapytań do sądu o ustalenie odsetek albo zaskarżanie postępowania komorniczego oznaczać będzie zablokowanie już i tak wolnej pracy sądów (wprowadzono dodatkowo obowiązek oświadczenia o mediacji, bez dostosowania formularzy, nad którymi ministerstwo dopiero pracuje) i wstrzymanie egzekucji należności.
  Wysłałam zapytanie w tej sprawie do KRK załączając pismo z MS, ale na razie nikt nie odpowiedział.
  Z uwagi na dużą ilość prowadzonych spraw, do czasu całkowitego wyjaśnienia tej kwestii księguję 5%, bo nie mogę sobie pozwolić na wstrzymanie pracy na kilka miesięcy. Poza tym w firmie uznaliśmy, że mniejsze odsetki oznaczają szybszą egzekucję należności głównej, co jest dla nas najistotniejsze, a w przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść odsetek za opóźnienie, wystąpimy z zaskarżeniem egzekucji komorniczej.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 1 kwietnia, 2016 o 11:31

  Ostatnio nawet „ściąłem się” z jednym komornikiem tłumacząc że do 01.01.2016 odsetki ustawowe=odsetki ustawowe za opóźnienie. Na szczęście ci komornicy z którymi stale współpracuję podchodzą do tematu prawidłowo. Swoją drogą jeśli dysponuje Pani odpowiedzią z MS – może nie od rzeczy byłoby ją opublikować np: na blogu ? (po zanonimizowaniu danych). Jeśli byłaby Pani skłonna podzielić się ww. informacją – poproszę o skan na emaila.

  Odpowiedz

  Agata 21 czerwca, 2016 o 14:55

  Dzień dobry,
  Chciałbym sie zapytać w wypadku najmu – jeżeli spóźniałam sie z płaceniem czynszu, załóżmy o dwa tygodnie każdego miesiąca, ale potem zawsze płaciłam, to czy najemca moze mi już po fakcie naliczyć odsetki za opoznienia? Jakie konsekwencje mogą być z nieopłacenia tych odsetek?
  Dodam jeszcze ze mój właściciel przejął mieszkanie komunalne, w którym mieszkam już 25 lat (nie wiem czy to ma znaczenie, ale wspominam na wszelki wypadek). Będę wdzięczna za odpowiedz! Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 21 czerwca, 2016 o 20:43

  Wynajmujący może naliczyć odsetki za opóźnienie. Może tzn. ma prawo ale nie ma obowiązku. Przedawnienie samych odsetek – 3 lata. Konsekwencją niepłacenia odsetek może być konieczność ich zapłacenia na żądanie wynajmującego albo też ich przymusowa egzekucja jeśli wynajmujący zdecyduje się skierować sprawę do sądu i uzyska wyrok zasądzający.

  Odpowiedz

  jaceksinzinger 4 lipca, 2016 o 14:01

  Chce się dowiedzieć jeśli przepisze na inną osobę dług czy zostaną wypłacone odsetki i jakie

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 4 lipca, 2016 o 20:52

  Jeśli „przepisze” – jest w rozumieniu „zbędzie” – to zależy od umowy stron.

  Odpowiedz

  Edyta 6 lipca, 2016 o 20:57

  Witam,mam pytanie, od wynagrodzenia za pracę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop od kwoty 1001 zł jakie będą odsetki,ustawowe? czy ustawowe z opóźnieniem, Wspomnę, że to się opiera na wyroku sądu z dnia 19.06.2015

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 6 lipca, 2016 o 21:55

  za okres do 31.12.2015 ustawowe
  za okres od 1 stycznia 2016 do dnia zapłaty ustawowe za opóźnienie

  Odpowiedz

  Jagoda 21 lipca, 2016 o 13:33

  Ja również mam problem z interpretacją Komornika co do wysokości egzekwowanych odsetek – wnosiłam o 7% on jednak naliczał 5% i zakończył postępowanie jako zaspokojone w całości (tytuł sprzed 2016). Niestety na mojej ewidencji tak nie jest, tytuł znajduje się w aktach Komornika. Noszę się z zamiarem zaskarżenia postanowienia do sądu i tam próbować „wywalczyć wysokość odsetek 7%” . Czy ktoś z obecnych zastosował taką drogę i jeśli tak to z jakim skutkiem?

  Odpowiedz

  Wojtek 31 lipca, 2016 o 15:01

  Witam.
  jakich odsetek żądać wpozwie od niewypłaconych diet , odprawy emerytalnej od pracodawcy do 31.12.2015, czy może od razu najlepiej napisać o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie?
  Pozdrawiam
  Wojtek

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 1 sierpnia, 2016 o 21:00

  Moim zdaniem można od razu żądać odsetek ustawowych za opóźnienie. Druga opcja to żądać za okres do 31.12.2015 odsetek ustawowych zaś za okres od 1.01.2016 odsetek ustawowych za opóźnienie

  Odpowiedz

  Agata 28 czerwca, 2017 o 15:49

  Szanowny Panie ,
  klient zapłacił za fakturę z 2015 roku termin (07.07.2015) w 3 transzach 2 w 2016 i jedna w 2017 jak teraz wystawić notę odsetkową które progi brać , czy za umowy handlowe czy za opóźnienie ???

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 1 lipca, 2017 o 23:06

  Odpowiedź na pytanie wymaga zapoznania się z całościowym stanem faktycznym a nie wybiórczymi informacjami. Niezbędna jest analiza ustawy o transakcjach handlowych czy sytuacja opisana w komentarzu kwalifikuje się do zastosowania ustawy pod kątem odsetek od transakcji handlowych (a tego nie da się ustalić na podstawie podanego opisu). Na blogu nie udzielam porad prawnych ale w tym celu można skorzystać z zakładki „kontakt”.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 18 stycznia, 2016 o 13:00

  Na nowych zasadach nie kierowałem jeszcze do komornika bo nie mam jeszcze doręczonych z sądu tytułów. Można spróbować uzyskać od komornika oficjalne pisemne stanowisko i wystąpić do sądu o wykładnię orzeczenia

  Odpowiedz

  Michał 9 marca, 2018 o 10:06

  Panie Mecenasie, przepraszam za „odgrzewanie kotleta” ale pytanie pasuje do kontekstu dyskusji w komentarzach. Problem jest następujący – Tytuł sprzed 2016 r., w tytule „odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w płatności”. Świadczenie okresowe „na przyszłość” (alimenty). Komornik odmawia egzekucji odsetek (i to jakichkolwiek), bo nie wie jakie w nowym stanie prawnym. O ile w przypadku wyroku poszedł by wniosek o wykładnię, to dochodzimy do elementu problematycznego – tytułem jest ugoda sądowa.

  Ma Pan jakiś pomysł? 😛

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 9 marca, 2018 o 10:24

  No tak: sąd nie dokona wykładni ugody, nie uzupełni jej ani nie sprostuje bo ugoda sądowa to nic innego jak umowa stron przed sądem. Może lektura uzasadnienia uchwała Sądu Najwyższego III CZP 55/04 z dnia 13 października 2004 r. naprowadzi na jakiś trop.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: