Odsetki 2020 umowne, ustawowe, kapitałowe, za opóźnienie, w transakcjach handlowych

Leszek Bloch13 stycznia 2020Komentarze (1)

Odsetki 2020.

Przez lata 2016,2017,2018 i 2019 moje coroczne styczniowe wpisy rozpoczynałem tematem odsetkowym. Obecnie kontynuuję ten zwyczaj. W zasadniczym kształcie moje dotychczasowe wpisy odsetkowe z lat ubiegłych (nie tylko te ze stycznia 2019 czy 2018 ale i wcześniejsze) pozostają aktualne. Potwierdza to ubiegłotygodniowy komunikat Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie oraz deklaracja Prezesa NBP o tym, iż do końca jego kadencji stopy procentowe prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Zmiany w odsetkach – co prawda są – ale niewielkie i nie wynikają ze zmiany stóp procentowych a z aktywności ustawodawcy

Mianowicie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  zmieniła nazwę na Ustawa z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i wprowadziła zróżnicowanie wysokości odsetek w zależności od tego czy dłużnikiem jest – czy też nie jest – podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym zaś Minister Rozwoju obwieścił wysokość tychże odsetek.

Uwaga: na końcu artykułu zamieszczona informacja o zmianie obowiązującej od dnia 18.03.2020 oraz o kolejnej zmianie obowiązującej od 09.04.2020

Wzorem lat ubiegłych na początku rodzaje odsetek:

 1. „odsetki kapitałowe” (ustawowe 5% i umowne nie przekraczające maksymalnych wynoszących 10%) będące wynagrodzeniem za korzystanie z cudzego kapitału (np: odsetki od pożyczek)
 2. „odsetki za opóźnienie” – będące swego rodzaju sankcją za brak terminowej zapłaty. Ich oficjalna pełna nazwa i wysokość zależeć będą od tego czy stroną konsument czy też nie.
 • Gdy stroną będzie konsument zastosowanie znajdą ustawowe (kodeks cywilny – art. 481 k.c.) odsetki za opóźnienie w wysokości 7% lub umowne (niższe lub wyższe od ustawowych ale nie przekraczające odsetek maksymalnych za opóźnienie wynoszących 14%).
 • Gdy stroną nie będzie konsument (np: w relacjach między przedsiębiorcami) zastosowanie znajdą odsetki ustawowe ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych) lub umowne (niższych lub wyższych od ustawowych w transakcjach handlowych ale nie przekraczające odsetek maksymalnych z tytułu opóźnienia). Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi:

–  9,5% w stosunku rocznym – w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;

11,5% w stosunku rocznym -w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Podstawą naliczania odsetek może być ustawa (np: kodeks cywilny, ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), umowa stron czy też orzeczenie sądowe albo decyzja organu.

Poniżej zestawienie odsetek w formie tabelarycznej

rodzaj odsetek podstawa prawna zasady obliczania wysokość w styczniu 2020
Odsetki ustawowe („kapitałowe) Art. 359 § 2k.c. stopa referencyjna NBP+3,5 pkt. Proc. 5,00%
Odsetki maksymalne („kapitałowe”) art. 359 § 2k.c. 2 x odsetki ustawowe 10,00%

 

odsetki umowne („kapitałowe”) umowa w zw. z art. 359 k.c. nie więcej niż odsetki maksymalne odsetki umowne=/<10%

 

odsetki ustawowe za opóźnienie Art. 481 k.c. stopa referencyjna NBP+5,5 pkt. Proc. 7,00%

 

Odsetki maksymalne za opóźnienie

 

Odsetki umowne za opóźnienie

Art. 481 k.c.

 

 

 

art. 481 k.c.

2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

 

nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie

14,00%

 

 

odsetki umowne za opóźnienie =/<14%

 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący
podmiotem leczniczym;

 

 

 

 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący
podmiotem leczniczym;

art. 4 ust. 3 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych

 

art. 4 ust. 3 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych

stopa referencyjna NBP+8 pkt. Proc.

 

 

 

 

 

 

stopa referencyjna NBP+10 pkt. Proc

 

 

9,5%

 

 

 

 

 

 

11,5%

Poza w/w podniesieniem do 11,5 % odsetek w transakcjach handlowych w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym wpisy odsetkowe z lat ubiegłych zachowują aktualność i zachęcam do ich lektury.

 

Uwaga: zmiana obowiązująca od dnia 18.03.2020. Obowiązujący od 12.03.2020 stan zagrożenia epidemicznego skłonił Radę Polityki Pieniężnej do podjęcia w dniu 17.03.2020 uchwały o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%. Uchwała RPP weszła w życie od dnia 18.03.2020. Tym samym wysokość odsetek opisanych w niniejszym artykule należy od 18.03.2020 pomniejszyć o0,5% – za wyjątkiem odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, których wysokość utrzyma się na dotychczasowym poziomie do dnia 30 czerwca a to z uwagi na art. 11b w/w ustawy zgodnie z którym do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 2) 1 lipca –do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

 

Uwaga zmiana obowiązująca od 09.04.2020: od 09.04.2020 odsetki (za wyjątkiem odsetek w transakcjach handlowych) zostały obniżone o kolejne 0,5%. Dzień wcześniej tj. 08.04.2020 Rada Polityki Pieniężnej  podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. W/w uchwała RPP weszła w życie 9.04.2020.

 Zmienione i obowiązujące od dnia 18.03.2020 wysokości odsetek zamieściłem w artykule  z dnia 19.03.2020 dotyczącym zmian w odsetkach zaś zmiany w odsetkach obowiązujące od 09.04.2020 opisałem we wpisie z tego własnie dnia zatytułowanym: Tego się nikt nie spodziewał: odsetki 2020: kolejna zmiana w wysokości odsetek od 9.04.2020

Uwaga: w dniu 28.05.2020 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną NBP do 0,10 % i zmiana ta obowiązuje od 29.05.2020. Informacje o obowiązującej od 29.05.2020  wysokości odsetek zamieściłem we wpisie: Od 29.05.2020 kolejna zmiana wysokości odsetek

W pozostałej części artykuł jest aktualny.

Zachęcam do lektury.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Ijan 13 stycznia, 2020 o 18:11

  Panie mecenasie chciałbym zapytać się czy WM może obciążyć członka WM za zaległe wpłaty z tytułu funduszu remontowego jeżeli WM nic nie robiła ani nie opłacała z tego funduszu ani złotówki ztego co wiem to WM może żądać odsetki jeżeli sama zapłaciła te odsetki .

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: