Odsetki 2020 – zmiany od 18.03.2020

Leszek Bloch19 marca 20204 komentarze

Życie kreśli nieprzewidywalne scenariusze. We wpisie o odsetkach z dnia 13 stycznia 2020 wspomniałem o deklarowanym przez Prezesa NBP utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie – do końca jego kadencji. . Tymczasem obowiązujący od 12.03.2020 stan zagrożenia epidemicznego skłonił Radę Polityki Pieniężnej do podjęcia w dniu 17.03.2020 uchwały o obniżce stóp procentowych.

RPP podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%. Uchwała RPP weszła w życie od dnia 18.03.2020. Wysokość odsetek zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Tym samym od dnia 18.03.2020 zmianie uległa wysokość odsetek. (Uwaga: na końcu artykułu informacja o zmianach odsetek od 09.04.2020)

Od dnia 18.03.2020 przy zastosowaniu obniżonej do 1% stopy referencyjnej NBP wysokość odsetek przedstawia się zatem następująco:

Odsetki ustawowe („kapitałowe) – podstawa prawna: art. 359 § 2 k.c. wysokość: stopa referencyjna NBP (1%) +3,5 pkt. proc. – toteż takie odsetki wynoszą od 18.03.2020 – 4,50%

Odsetki maksymalne („kapitałowe”) podstawa prawna: art. 359 § 2(1) k.c. stanowią dwukrotność odsetek ustawowych i od dnia 18.03.2020 wynoszą 9,00%

odsetki umowne („kapitałowe”) podstawa prawna: umowa w zw. z art. 359 k.c. nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych zatem od 18.03.2020 odsetki umowne nie mogą być wyższe niż  9,000%

odsetki ustawowe za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c. wysokość: stopa referencyjna NBP+5,5 pkt. proc. zatem od dnia 18.03.2020 wynoszą 6,50%

Odsetki maksymalne za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c. stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie i od dnia 18.03.2020 wynoszą: 13,00 %

Odsetki umowne za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c.nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych za opóźnienie zatem od 18.03.2020 odsetki umowne za opóźnienie nie mogą być wyższe niż  13,0%

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; podstawa prawna: art. 4 ust. 3 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wysokość: stopa referencyjna NBP+8 pkt. proc. – niemniej zgodnie z art. 11b w/w ustawy do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 2) 1 lipca –do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – zatem do dnia 30 czerwca br – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych nadal wynoszą 9,50 %

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; podstawa prawna: art. 4 ust. 3 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wysokość: stopa referencyjna NBP+10 pkt. proc – niemniej zgodnie z art. 11b w/w ustawy do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 2) 1 lipca –do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – zatem do dnia 30 czerwca br – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych nadal wynoszą 11,50%

Poza w/w obniżeniem stopy referencyjnej NBP do 1,00% (z dotychczasowych 1,50 %)  moje wpisy odsetkowe z lat ubiegłych zasadniczo zachowują aktualność i zachęcam do ich lektury.

Uwaga: zmiana obowiązująca od 09.04.2020: od 09.04.2020 odsetki (za wyjątkiem odsetek w transakcjach handlowych) zostały obniżone o kolejne 0,5%. Dzień wcześniej tj. 08.04.2020 Rada Polityki Pieniężnej  podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. W/w uchwała RPP weszła w życie 9.04.2020.

 Zmiany w odsetkach obowiązujące od 09.04.2020 opisałem we wpisie z tego własnie dnia zatytułowanym: Tego się nikt nie spodziewał: odsetki 2020: kolejna zmiana w wysokości odsetek od 9.04.2020

Uwaga: w dniu 28.05.2020 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną NBP do 0,10 % i zmiana ta obowiązuje od 29.05.2020. Informacje o obowiązującej od 29.05.2020  wysokości odsetek zamieściłem we wpisie: Od 29.05.2020 kolejna zmiana wysokości odsetek

W pozostałej części artykuł jest aktualny.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Ktoś tam 19 marca, 2020 o 15:02

  Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych nie zmieniły się (przynajmniej na dzisiaj).

  Art. 11b. Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu:
  1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1stycznia do dnia 30 czerwca;
  2) 1 lipca –do odsetek należnych za okres od dnia 1lipca do dnia 31 grudnia.

  Zatem zmienią się najwcześniej pierwszego lipca, o ile RPP znowu do tego czasu nie podejmie innej decyzji.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 19 marca, 2020 o 19:25

  Dzięki. Zaraz sprostuję.

  Odpowiedz

  Kamil 20 marca, 2020 o 16:34

  Panie Mecenasie chyba jakas pomyłka jeśli chodzi o odsetki maksymalne kapitałowe. Dwukrotność ustawowych to 4,5% x 2 czyli 9% a nie 9,50 %.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 20 marca, 2020 o 16:47

  Dzięki – pisane w pośpiechu a le już poprawione. „Jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy” 🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: