Praca prawnika to nie tylko spektakularne zwycięstwa. Są sprawy które skłaniają do zgrzytania zębami. Kilka tygodni temu Sąd Okręgowy oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym. Postępowanie przed Sądem Rejonowym trwało 8 lat.

Przewlekłość postępowania

Pełen nadziei

Postępowanie przed sądem rejonowym o zapłatę ok. 9 tys. zł zainicjowałem ponad 8 lat temu.

Czytaj dalej >>>

Odsetki 2021

Od dawna wpisy na blogu w każdym kolejnym roku rozpoczynam tematem odsetek: ustawowych, umownych, kapitałowych, za opóźnienie, w transakcjach handlowych.

W roku 2021 nie może być inaczej.

Ubiegły rok przyniósł szereg zmian odnośnie do wysokości odsetek (przypomnę że w 2020 po noworocznym wpisie odsetkowym opisywałem kolejne zmiany wysokości odsetek w marcu, kwietniu, maju oraz lipcu 2020/w zakresie odsetek w transakcjach handlowych/).

Życzę nam wszystkim aby obecny rok był mniej nerwowy.

Odsetki 2021

Od czego zależy wysokość odsetek?

Wysokość odsetek zależy od stóp procentowych NPB. Precyzyjnie rzecz ujmując wysokość odsetek zależy od stopy referencyjnej NBP.

Czytaj dalej >>>

W niedawnym wpisie informowałem o korzystnym dla wierzycieli wyroku TSUE I C-335/19. Wspomnianym wyrokiem TSUE uznał że uzależnienie odliczenia VAT od od warunku by dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji jest niezgodne z przepisami unijnymi.

Ulga na złe długi a postępowanie restrukturyzacyjne

Co jednak gdy dłużnik jest objęty jednym z postepowań restrukturyzacyjnych a nie upadłością czy likwidacją?

Wyrok TSUE zapadł w odpowiedzi na konkretne pytanie w konkretnym stanie faktycznym i prawnym.

Czytaj dalej >>>

Bóg się rodzi

Leszek Bloch24 grudnia 2020Komentarze (0)

Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony?
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami?
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

 Cóż masz, niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sarni,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Potem i króle widziani,
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Czytaj dalej >>>

Wpis ten zamieszczam ku przestrodze. Także sobie… – abym nie wpadł w pułapkę rutyny… Rutynę rozumiem w tym przypadku jako postępowanie według utartych schematów.

Rutyną jest, że strona nie stawia się osobiście w sądzie gdy nie wnosi wiele do sprawy. Zwykle wystarcza, że reprezentuje ją wówczas pełnomocnik. Może być tak, że po prostu strony osobiście nie wnoszą nic do sprawy gdyż sprawa jest udowodniona dokumentami.

Nierzadko – gdy stronami są duże podmioty – ich formalni reprezentanci na poziomie wspólników czy zarządów mają mgliste pojęcie o poszczególnych transakcjach gdyż faktycznie zawierane są na niższych poziomach decyzyjnych.

Ale do brzegu: mój znajomy powrócił właśnie z posiedzenia przygotowawczego z hiobową wieścią. Stawał jako pełnomocnik substytucyjny powoda. Przegrał.

Jak nie przegrać na posiedzeniu przygotowawczym

Czym jest posiedzenie przygotowawcze?

Posiedzenie przygotowawcze ma (w zamierzeniu ustawodawcy) służyć rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy.

Czytaj dalej >>>