Pomoc w skutecznej egzekucja alimentów. Nowelizacja art. 209 kodeksu karnego

Leszek Bloch08 maja 20177 komentarzy

W dniu 6 maja 2017 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał min. Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; która (w zamierzeniu) ma służyć podniesieniu skuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych od osób uchylających się od tego obowiązku. Nowelizacja dotyczy art. 209 kodeksu karnego. 

Poniżej informacja ze strony prezydent.pl:

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Celem uchwalenia w dniu 23 marca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest realizacja konstytucyjnego obowiązku zapewnienia przez państwo opieki osobom niepełnosprawnym, dzieciom i innym osobom, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. Wprowadzone w zakresie prawa karnego zmiany, dotyczące przestępstwa niealimentacji, prowadzić mają do podniesienia skuteczności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych od osób uchylających się od tego obowiązku. Cała ustawa nowelizująca dotyczy zmiany tylko jednego przepisu art. 209 Kodeksu karnego.

Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu „art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”, – powodował liczne trudności związane nie tylko ze zróżnicowaną oceną znamienia „uporczywości” (zachowanie długotrwałe, powtarzalne, nacechowane złą wolą i nieustępliwością), lecz również obowiązkiem udowodnienia zaistnienia związku pomiędzy faktem uporczywego niełożenia na osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego, a narażeniem jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

W rezultacie nowelizacji w art. 209 § 1 zrezygnowano ze znamienia „uporczywości”, zaś „narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” stało się kryterium zaostrzającym odpowiedzialność karną za przestępstwo niealimentacji, przewidzianym w typie kwalifikowanym przestępstwa w art. 209 § 1a.

Przepis art. 209 § 1 w nowym brzmieniu penalizuje czyn polegający na:

uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego,

określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inna umową,

jeżeli łączna wysokość zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Ustawa wprowadza dwa nowe przepisy, które pozwalają na uniknięcie przez sprawcę kary poprzez zapłatę całości zaległych alimentów w okresie maksymalnym 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego. W przypadku przestępstwa w typie podstawowym, określonego w art. 209 § 1 k.k. sprawca, który zapłacił całość zaległych alimentów nie podlega karze, zatem już na etapie postępowania przygotowawczego, wobec zaistnienia ujemnej przesłanki procesowej, prokurator będzie obowiązany postępowanie umorzyć. W przypadku przestępstwa w typie kwalifikowanym, określonego w art. 209 § 1a k.k., gdy sprawca zapłaci całość zaległych alimentów możliwe będzie odstąpienie przez sąd od wymierzenia mu kary, chyba że wina sprawcy i wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu będą przemawiały przeciwko temu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  TomekStupak 12 maja, 2017 o 17:37

  Tydzień temu byłem na posiedzeniu sądu dotyczącego zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania w sprawie uchylania się od alimentów. Sąd oddalił zażalenie stwierdzając, że mąż pokrzywdzonej którą reprezentowałem nie uchyla się uporczywie od płacenia alimentów, gdyż wpłaca czasami kwoty po 30,00 zł. Zatem jego postępowanie nie wypełniało znamion czynu zabronionego według Sądu. Mam nadzieję, że nowelizacja przyczyni się do uchylania postanowień prokuratury i przekazywania spraw do ponownego rozpoznania.

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 14 maja, 2017 o 12:06

  Panie Tomku – ja też liczę na to że nowelizacja ukróci szczególnie takie właśnie jaskrawe zachowania. Dzięki za komentarz i pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Agnieszka 20 czerwca, 2017 o 16:17

  Wotam.
  Czy należy uznać iż prawo nie działa wstecz i trzy krotność zobowiązania jest liczona od czerwca ? We wrześniu prokuratura zostanie zasypana wnioskami….

  Odpowiedz

  Marcin 18 września, 2017 o 21:00

  Dobry wieczór Mam zasądzone od 2lat alimenty, które nieregularnie place Prowadzone jest postępowanie z art209 kk na wniosek matki dziecka w związku z nowelizacja ustawy Czy będę odpowiadać za przestępstwo z art 209 mimo że od daty wejścia w życie zmiany ustawy mam potwierdzenia zapłaty alimentów za sierpień w całej wysokości i za lipiec w czesci? czyli nie ma trzech niezapłaconych rat Czy na to organy ścigania nie patrzą i rozpatrują sprawę w całości pod względem zmiany ustawy i za wcześniejszy okres stwierdzają niealimentacje tj brak zaplaty 3 rat alimentow?

  Odpowiedz

  Gosia 15 listopada, 2017 o 22:08

  Witam Panie Leszku. Niestety w moim przypadku prawo wcale się nie zmieniło a przynajmniej ludzie którzy to prawo powinni egzekwować. Mój były mąż nie płaci alimentów od 8lat. Przed zmianą prawa prokuratura odrzuciła wniosek o ściganie z powodu niskiej szkodliwości czynu, po zmianie prawa otrzymałam dokładnie to samo pismo.. Zasadzone alimenty 500zl miesięcznie z 8lat może 2tys razem się uzbiera. Moja wina jest ze dobrze zarabiam I nie pobieram pieniędzy z funduszu alimentacyjnego bo wiem z wielu przykładów że tylko tacy „alimenciarze” są tak naprawdę ścigani

  Odpowiedz

  Marcin 28 stycznia, 2018 o 14:44

  Witam,
  Jak należy interpretować znowelizowany art. 209 par1 kk. w sytuacji jeśli alimenty są płacone na bieżąco w trakcie wejścia nowych przepisów i nie ma od tego okresu żadnych zaległości, natomiast są zaległości za okres poprzedni (przed wejściem nowelizacji). Nadmieniam że równolegle wraz z bieżącymi alimentami płacone są również zaległości w różnych kwotach miesięcznych. Więc jak w ogóle rozumieć ten przepis? Przepis zawiera że aby uniknąć kary trzeba w ciągu 30 dni w całości spłacić zadłużenie, pytanie tylko czy za okres od wejścia ustawy tak jakby za 3 miesiące? Czy również liczą się te zaległości z przed wejścia nowej ustawy w życie? Nie dotarłem do przepisów, które w jasny sposób to precyzują. Nadmieniam że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art 209 par 1 kk zostało złożone 3 miesiące po wejściu w życie znowelizowanej ustawy.

  Odpowiedz

  Anna 24 lutego, 2019 o 18:57

  Moje Panie, niealimentacja to tylko jeden z waszych problemów. Mi odpisali bezczelnie, że matka ma większe możliwości zarobkowe. Facet pił, Komisja antyalkoholowa mi nie pomogła go leczyć, tylko czepili się mnie, że w domu brudno. A jak miało być jak facet lał pod siebie, a ja musiałam pracować, żeby spłacać za niego długi. Zamietli sprawę pod dywan. Nawet Rzecznik praw obywatelskich napisał mi, że mam się z faktem pogodzić, bo nie zmuszę go do leczenia. Jak się z nim rozwiodłam, to te same urzędniczki wsiadły na mnie, że jestem bez serca bo wyrzuciłam go z domu. Nie ważne, że utrzymywałam go przez 6 lat, potem kolejne dwa lata, potem wziął 25 tys. i ruszył w świat, a potem przyszedł jak gdyby nigdy nic do domu i posprzedawał mi rzeczy z domu w tym moje złoto. Kradł na jedzenie. Tak mi napisały Panie z prokuratury i z policji. Policja mi powiedziała, że ma tak dużo wniosków o niealimentację, że większość umarzają z braku czasu. Za to te same urzędniczki przyszły do syna mojej znajomej i choć ojciec od kiedy dziecko skończyło dwa i pół roku nie wydał ani złotówki, przyszły i obciążyły go kosztami 4,0 tys. miesięcznie za hospicjum ojca. I to jest prawdziwy problem. Urzędnikom nie chce się ścigać ojców, ale jak wychowacie dzieci na uczciwych pracujących obywateli, to wasze dzieci będą płacić na tatusiów. Bo to jest proste. Także zastanówcie się, czy warto trzymać dzieci w tym kraju. Bo najpierw urzędnicy nie dbają o te dzieci bo nie chce im się ścigać ojców o alimenty, za to potem z uśmiechem na twarzy obciążą wasze dzieci na rzecz tatusiów. Bo przecież jak wasze dzieci zostaną w kraju to będzie prosta sprawa. Moja koleżanka odwołała się do Sądu Administracyjnego i mieli gdzieś, że ojciec nie płacił. Syn ma płacić i już.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: