Pozwany przez bank. Czy da się wygrać z bankami w egzekucji?

Leszek Bloch07 czerwca 2016Komentarze (0)

Banki posiadają zwykle zabezpieczenia na majątku dłużnika o jakich inni wierzyciele mogą jedynie pomarzyć. Banki dysponują armią prawników i zasobami pieniężnymi pozwalającymi prowadzić długie i kosztowne procesy i nie boją się ich użyć. 🙂 Banki do niedawna miały zagwarantowaną uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu swoich roszczeń (BTE).Czy inni wierzyciele mają szansę wygrywać z bankami w egzekucji? Mają.

Niedawno zakończyłem ponad trzyletni proces z jednym z banków. Reprezentowałem egzekwującego wierzyciela pozwanego przez bank będący również wierzycielem. Tak to jest w egzekucji: walczysz nie tylko z dłużnikiem ale i z innymi wierzycielami. 🙂

W marcu 2013r. bank wytoczył powództwo o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji. Zapadłe po ponad roku orzeczenie sądu I instancji było niekorzystne dla mojego mocodawcy. Ponieważ orzeczenia niekorzystne uważam z założenia za niesprawiedliwe 🙂 zaskarżyłem owo orzeczenie zaś sąd II instancji podzielił moje obiekcje i sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Po przekazaniu sprawy sąd I instancji przychylił się do mojej argumentacji i wydał orzeczenie które uznałem za słuszne 🙂 Niestety (albo „stety” – biorąc pod uwagę wynik końcowy i rozstrzygnięcie o kosztach procesu 🙂 ) bank czy też jego pełnomocnik również stał na stanowisku, że „sprawiedliwość musi być po jego stronie” i zaskarżył orzeczenie sądu I instancji ponownie rozpatrującego sprawę. Sąd II instancji i tym razem uznał moje argumenty oddalając złożony przez bank środek zaskarżenia (z lubością czytałem łechcące moją próżność słowa uzasadnienia sądu doceniającego rozmiar nakładu pracy pełnomocnika, którego rezultatem jest złożenie treściwych, a zarazem opatrzonych niezbędną i trafnie dobraną argumentacją jurydyczną pism oraz udział w rozprawie. Działanie pełnomocnika dowodzi znawstwa i rozumienia problematyki i praktyki procesowej” 😉 )

Żarty żartami ale wracając do sprawy i pozwolę sobie przytoczyć (ku przestrodze dla innych wierzycieli ) fragment uzasadnienia orzeczenia sądu II instancji definitywnie kończącego sprawę:

Podnieść należy, że strona przed wytoczeniem powództwa obowiązana jest wszechstronnie rozważyć, czy przysługuje jej dochodzone roszczenie, w jakim zakresie oraz od kogo może żądać jego zaspokojenia i w jakiej wysokości. Powód jest profesjonalnym podmiotem na rynku usług bankowych. W tej sytuacji należy od niego wymagać rozwagi i odpowiedniego przygotowania przed wytoczeniem powództwa. Decydując się na wytoczenie powództwa musi się również liczyć z konsekwencjami procesowymi swoich działań.

Jedynym minusem całej sprawy był czas:

 • pozew banku: 11 marca 2013
 • orzeczenie sądu I instancji: 24 lipca 2014
 • przekazanie przez sąd II instancji sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji: 2 kwietnia 2015
 • ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd I instancji: 31 sierpnia 2015
 • ponowne orzeczenie sądu II instancji oddalające środek zaskarżenia banku: 12 maja 2016

Na kanwie niniejszej sprawy można śmiało przeciwstawić reklamowy slogan „duży może więcej”  – oddający siłę i możliwości banków w starciu z mniejszymi podmiotami – z inną (budującą) prawdą  „masa ciśnie w dół” (zapamiętałem ją z wywiadu udzielonego przez prof. Bogusława Wolniewicza) – pokazującą słabe strony gigantów i tym samym szanse ich przeciwników 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: