Prezydent podpisał ustawę skracającą okres przedawnienia

Leszek Bloch29 maja 20183 komentarze

Istotna informacja dla dłużników i wierzycieli: wczoraj tj. 28 maja 2018r. Prezydent RP podpisał ustawę skracającą podstawowy okres przedawnienia z 10 do 6 lat.

Zmienione zostały kluczowe dla przedawnienia art. 188 k.c. oraz 125 § 1  k.c. które otrzymały brzmienie następujące:

„Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”;

art. 125 § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.”;

Ustawa wspomniana przewiduje także, iż po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia  przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagać będą tego względy słuszności jednakże w takich razach sąd powinien rozważyć min: długość terminu przedawnienia; długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.;

Nowela w/w wpłynie także na wymogi formalne pozwów ponieważ w sprawach o zasądzenie roszczenia wprowadza (w art. 187 k.p.c.) wymóg oznaczenia w pozwie daty wymagalności roszczenia.

Ustawa ta o wdzięcznym i oryginalnym tytule 🙂 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – a zatem już niedługo.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  obi 30 maja, 2018 o 08:26

  Dzięń dobry,
  W lutym złożyłem pozew o zapłatę długu z weksla i do tej pory sąd nie rozpoznał sprawy, ani nie wyznaczył terminu rozprawy. Czyli jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta po 30 dniach od dzisiaj to będę miał tylko 6 lat na odzyskanie długu ?
  Jeśli sprawa jest już u komornika to termin wynosi normalnie 10 lat ?
  Czy można jakoś pospieszyć sąd ? Składałem 2 pozwy w trybie nakazowym tego samego dnia. Jeden miał wyrok po 14 dniach, drugi od lutego do dzisiaj nie jest nawet rozeznany.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  wierzyciel 9 czerwca, 2018 o 00:09

  Witam, a co z orzeczeniami Sądów sprzed dnia 28 maja 2018 r., które np były u KOMORNIKA i je umorzył, czy tam obowiązuje 10 lat czy 6?

  Odpowiedz

  abc 18 czerwca, 2018 o 21:59

  W wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagać będą tego względy słuszności jednakże w takich razach sąd powinien rozważyć min: długość terminu przedawnienia; długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia

  to największa głupota…. ale cóż zawsze ustawodawca wymyśli jakiś bubel, aby Sędzia mógł wyrokować jak mu się podoba, nie patrząc na przepisy…. bo przepis można interpretować jak Sędziemu będzie się podoobało (dziś zasądze tak a jutro odwrotnie w takiej samej sprawie).

  przecież jak wierzyciel miał czas np. 3 lata na skierowanie sprawy do Sądu a skierował kilka dni po ww. terminie, to przecież przedawnienie powinno być przez każdego Sędziego uwzględnione. W przeciwnym wypadku dochodzi do patologii bo dłużnik nie wie czy ma się bronić ponosić koszty na zastępstwo itp. Jednym słowa „patologia”. Prawo powinno być jasne i klarowne! żal ustawodawcy

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: