Przed złożeniem pozwu sprawdź nazwisko dłużnika. Doręczenie zastępcze a zmiana nazwiska pozwanego

Leszek Bloch29 grudnia 20172 komentarze

Z dzieciństwa pamiętam, że niektóre koleżanki mojej Babci na co dzień prawie wcale nie używały swoich imion i nazwisk gdyż w wiejskiej społeczności były znane np: jako „Mańkowa” czy „Nikodemowa”. Pani „Mańkowa” to oczywiście żona Mańka (Mariana) a „Nikodemowa” to żona Nikodema i każdy na wsi o tym wiedział i tak się do nich zwracał.  Współcześnie moja pamięć nie może utrwalić także nazwisk jakie moje szkolne koleżanki przyjęły po zamążpójściu i zasadniczo pamiętam ich nazwiska panieńskie.

Jak zmiana nazwiska dłużnika wpływa na dochodzenie odeń roszczeń?

Znacznie 🙂 – zwłaszcza gdy dłużnik nie odbiera korespondencji sądowej.

Często strony – mimo zobowiązania się do tego w umowie – nie informują kontrahenta o zmianach swoich danych. Często nieaktualne dane figurują także na fakturach.

Przed złożeniem pozwu sprawdź nie tylko adres pozwanego ale także imię i nazwisko gdyż zaniechanie ustalenia prawidłowego brzmienia nazwy czy nazwiska pozwanego może mieć brzemienne konsekwencje dla powoda.

Zmiana nazwiska i imienia pozostaje pod kontrolą organów państwa i dopuszczalna jest jedynie w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez przepisy prawa

Zmiana nazwiska dotyczy zwykle kobiet i kojarzy się zasadniczo z zamążpójściem 🙂 lub z rozwodem 🙁

Przed złożeniem pozwu koniecznie sprawdź czy dłużnik nie zmienił nazwiska gdyż:

 Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy.

Tak brzmi sentencja uchwały Sądu Najwyższego III CZP 105/17

W sprawie w której zapadła rzeczona uchwała doręczeń  dokonywano wprawdzie pod prawidłowy adres pozwanej ale na jej nazwisko panieńskie nie uwzględniające zmiany związanej z zamążpójściem. Ponieważ pozwana nie odebrała przesyłki referendarz uznał przesyłkę za doręczoną w trybie tzw. doręczenia zastępczego przewidzianego w art. 139 k.p.c. tzn. poprzez uznanie dwukrotnie awizowanej przesyłki za doręczoną. Sąd Najwyższy zakwestionował prawidłowość takiego doręczenia.

W sprawę zaangażował się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, którego stanowisko odpowiadało treści podjętej później uchwały.

Z uzasadnienia wspomnianej uchwały wynika, że adresat powinien być w sposób nie budzący wątpliwości zawiadomiony o nadejściu przesyłki sądowej a jedną z gwarancji skutecznego doręczenia zastępczego – obok prawidłowego adresu – jest także aktualne i nie budzące wątpliwości oznaczenie adresata.  

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu w/w uchwały wskazał: W tej sytuacji jest niewątpliwe, że w bezpośrednich kontaktach urzędowych z obywatelem – stroną lub uczestnikiem postępowania – sąd musi posługiwać się jego aktualnym imieniem i nazwiskiem, nawet wtedy, gdy inne nomina – przezwiska, pseudonimy, kryptonimy, nazwiska rodowe i panieńskie itp. – pozwalają na identyfikację. Powinność ta dotyczy także doręczeń pism sądowych, w tym przede wszystkim tzw. doręczenia zastępczego (art. 139 § 1 k.p.c.), wymagającego ze względu na zagrożenie prawa do sądu szczególnej ostrożności, zapobiegliwości i staranności sądu. Doręczenie pod wadliwym adresem oraz błędnym (nieaktualnym) imieniem i nazwiskiem odbiorcy nie może być, bez względu na źródło lub przyczynę błędu, uznane za dokonane.

Tak więc widzisz: zanim skierujesz pozew musisz wiedzieć czy dłużnik nie zmienił nie tylko adresu zamieszkania ale i nazwiska.

Nawiasem mówiąc w doręczeniach w procesie szykują się spore zmiany bo autorzy projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w ramach swoiście rozumianej reformy procesu chcieliby aby nieodebraną przez pozwanego korespondencję (nawet jak adres, imię i nazwisko będą prawidłowe) doręczał powód za pośrednictwem komornika 🙂 ale to temat na osobny wpis 🙂

Jak to mówią: obyś żył w ciekawych czasach 🙂

Do siego roku 🙂

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Lech 29 grudnia, 2017 o 18:51

  Chcąc być konsekwentnym należy uznać, że nawet odebrana korespondencja na nie swoje już nazwisko nie wywołuje skutków doręczenia.

  Odpowiedz

  ikglostum 31 grudnia, 2017 o 14:54

  Orzeczenie nietrafne. Chyba trudno oczekiwać, że ktoś nie pamięta swojego poprzedniego nazwiska i tak „tajemniczo” ma usprawiedliwiać nieodbieranie korespondencji.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: