Rozdzielność majątkowa i podział majątku dłużnika …z inicjatywy wierzyciela

Leszek Bloch27 listopada 20154 komentarze

Kilka lat temu prowadziłem ciekawą egzekucję w najmniejszym mieście będącym siedzibą powiatu w Polsce tzn. w Sejnach. Ciekawą gdyż: raz – od wierzyciela litewskiego, dwa – zapamiętałem zasądzone odsetki umowne 0,2 % dziennie (zresztą poprzedzający proces o zapłatę też przeprowadziłem), trzy – dłużnik na etapie egzekucji reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika – złożył wniosek o podział majątku wspólnego. Nie pozostało mi nic innego jak …przyłączyć reprezentowanego przeze mnie wierzyciela do tego postępowania. Tak przyłączyć – gdyż wierzyciel może być uczestnikiem a nawet inicjatorem postępowania o podział majątku dłużnika. Efekt: spłacona wierzytelność.

Egzekucja często „staje w miejscu” z uwagi na niemożność jej prowadzenia z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Przyczyną jest zwykle konieczność wykazania pisemnej zgody małżonka dłużnika na transakcję – co nieczęsto się trafia w realiach obrotu gospodarczego. Cóż zatem robić w takiej sytuacji?

Wierzyciel może wystąpić do sądu z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej dłużnika i jego małżonka, jeśli przysługuje mu wierzytelność tylko przeciwko jednemu z małżonków, a nie może zaspokoić się z jego majątku osobistego przy czym podstawą do zgłoszenia tego roszczenia jest jedynie uprawdopodobnienie (a nie udowodnienie), że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego. Opłata sądowa w takiej sprawie wynosi 200 zł.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym przez sąd w wyroku.

  Od ustanowienia rozdzielności do czasu podziału dotychczasowego majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych wobec czego małżonkowie nie mają już wówczas majątku wspólnego lecz majątki osobiste, w skład których wchodzi udział wynoszący co do zasady jedną drugą części w ich dotychczasowym majątku wspólnym i ich majątki osobiste.

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej wierzyciel może kontynuować egzekucję wobec udziału w majątku wspólnym dłużnika bądź przystąpić do postępowania o podział majątku wspólnego po orzeczeniu rozdzielności majątkowej lub sam złożyć taki wniosek i po uzyskaniu orzeczenia prowadzić egzekucję. Opłata sądowa w sprawie podziału wynosi 1000 zł. Przyjęcie takiej strategii przez wierzyciela jest uzasadnione, gdyż prawdopodobieństwo zaspokojenia z egzekucji z ułamkowej części składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego przed zniesieniem wspólności nie jest zbyt wysokie.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Zbigniew Korsak 10 grudnia, 2015 o 19:33

  🙂
  Ja to określam rozwodem majątkowym małżonków.
  Pomysł dobry, choć bywa drogą przez mękę.
  Fakt że o zgodę małżonka na daną czynność w obrocie jest ciężko. Pomijam uprzywilejowaną sytuacje instytucji finansowych (banki, leasingi), które wymagają takich oświadczeń.
  Rozdzielność dłużnikowi zafundowałem (w sumie nie ja a mój klient) tylko razy w życiu.
  W 80 % na etapie wniosku o rozdzielność, pieniądze nagle się znajdowały 🙂 I postępowanie trzeba było umorzyć.
  Zbigniew Korsak

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 11 grudnia, 2015 o 10:03

  Łatwe to nie jest – to prawda. Wierzyciele zniechęcają się zwłaszcza że trzeba przeprowadzać tyle postępowań i że sąd sam z urzędu nie działa w tej kwestii :). Niemniej ważny jest efekt psychologiczny – bo gdy dłużnik lub jego małżonek uświadamiają sobie że rozdzielność i podział są możliwe wbrew ich woli – często szybko spłacają zdeterminowanego wierzyciela.

  Odpowiedz

  Monika 18 lipca, 2017 o 18:32

  Czy podstawą do zainicjowania postępowania o podział majątku wspólnego przez Wierzyciela zawsze musi być art. 912 k.p.c., tj. zajęcie prawa do działu? Czy Wierzyciel może tego dokonać na innej podstawie prawnej?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 18 lipca, 2017 o 22:21

  Pytania w sprawach indywidualnych proszę kierować przez formularz kontaktowy (zakładka kontakt)

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: