40 Euro od każdej faktury

W miniony poniedziałek uczestniczyłem w wykładzie zmian w k.p.c. na tle dotychczasowej sądowej praktyki orzeczniczej. Jako że prowadzę kancelarię o profilu procesowym temat ten jest dla mnie i tych których reprezentuję przed sądem nieustająco interesujący. Nie bez znaczenia była i  osoba prowadzącego wykład –  wieloletniego sędziego gospodarczego SSR Artura Żuka, obecnie Prezesa SR Lublin Wschód z/s w […]