760 (1) k.p.c.

Było to tak (kliknij w podkreślone frazy): Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania 760 (1) k.p.c. Skarga na czynności komornika Postanowienie o uchyleniu postanowienia ad. opłaty za udzielenie informacji w trybie 760(1) k.p.c. wobec uwzględnienia skargi wierzyciela P.S. Trzeba szczerze powiedzieć, że postanowieniem  ustalającym opłatę za udzielenie informacji o egzekucji w trybie art. 760 (1) k.p.c. […]