Tego się nikt nie spodziewał: odsetki 2020 – kolejna zmiana w wysokości odsetek od 9.04.2020

Leszek Bloch09 kwietnia 2020Komentarze (0)

Tego się nikt nie spodziewał. Tyle zmian w odsetkach w tak krótkim czasie. We wpisie o odsetkach w styczniu 2020  wspominałem, że Prezes NBP deklaruje utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Odsetki zależą od stopy referencyjnej NBP zatem nic nie zapowiadało zmian. Tymczasem odsetki (za wyjątkiem odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych) zmieniły się (obniżyły o 0,5%) już od 18.03.2020 o czym wspominałem tutaj. To jednak nie koniec zmian: od 09.04.2020 odsetki (za wyjątkiem odsetek w transakcjach handlowych) zostają obniżone o kolejne 0,5%. Dzień wcześniej tj. 08.04.2020 Rada Polityki Pieniężnej  podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. W/w uchwała RPP wchodzi w życie 9.04.2020.

Od dnia 9.04.2020 przy zastosowaniu obniżonej do 0,5 % stopy referencyjnej NBP wysokość odsetek przedstawia się zatem następująco:

 • Odsetki ustawowe („kapitałowe”) – podstawa prawna: art. 359 § 2 k.c. wysokość: stopa referencyjna NBP (0,5%) +3,5 pkt. proc. – toteż takie odsetki wynoszą od 09.04.2020 – 4,00%
 • Odsetki maksymalne („kapitałowe”) podstawa prawna: art. 359 § 2(1) k.c. stanowią dwukrotność odsetek ustawowych i od dnia 9.04.2020 wynoszą 8,00%
 • odsetki umowne („kapitałowe”) podstawa prawna: umowa w zw. z art. 359 k.c. nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych zatem od 9.04.2020 odsetki umowne nie mogą być wyższe niż 8,00%
 • odsetki ustawowe za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c. wysokość: stopa referencyjna NBP+5,5 pkt. proc. zatem od dnia 09.04.2020 wynoszą 6,00%
 • Odsetki maksymalne za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c. stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie i od dnia 09.04.2020 wynoszą: 12,00 %
 • Odsetki umowne za opóźnienie podstawa prawna: art. 481 k.c.nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych za opóźnienie zatem od 09.04.2020 odsetki umowne za opóźnienie nie mogą być wyższe niż 12,0%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; podstawa prawna: art. 4 ust. 3 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wysokość: stopa referencyjna NBP+8 pkt. proc. – niemniej zgodnie z art. 11b w/w ustawy do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 2) 1 lipca –do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – zatem do dnia 30 czerwca br – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych nadal wynoszą 9,50 %
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; podstawa prawna: art. 4 ust. 3 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wysokość: stopa referencyjna NBP+10 pkt. proc – niemniej zgodnie z art. 11b w/w ustawy do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1) 1 stycznia –do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 2) 1 lipca –do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – zatem do dnia 30 czerwca br – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych nadal wynoszą 11,50%

Uwaga: w dniu 28.05.2020 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną NBP do 0,10 % i zmiana ta obowiązuje od 29.05.2020. Informacje o obowiązującej od 29.05.2020  wysokości odsetek zamieściłem we wpisie: Od 29.05.2020 kolejna zmiana wysokości odsetek

Poza w/w obniżeniem stopy referencyjnej NBP moje poprzednie wpisy odsetkowe (także te z lat ubiegłych) zasadniczo zachowują aktualność i zachęcam do ich lektury.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: