Ustawa o zarządzie sukcesyjnym – ze strony wierzyciela

Leszek Bloch29 listopada 2018Komentarze (0)

W trakcie swojej praktyki prawniczej zaledwie kilkanaście razy miałem do czynienia ze śmiercią przedsiębiorcy. Niemniej było to wystarczająco wiele by poznać komplikacje jakie się z tym wiązały (nie mówiąc już o tragedii bliskich). Co bardziej zapobiegliwi przedsiębiorcy (memento mori) przekształcali swoją jednoosobową działalność w spółkę kapitałową lub wnosili ją do spółki handlowej (osobowej lub kapitałowej). Sam zresztą w takich procesach uczestniczyłem. W innych przypadkach – gdy zabrakło refleksji – trudno było zachować ciągłość przedsiębiorstwa.

Obecnie pojawiła się kolejna możliwość kontynuacji działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej na wypadek jej śmierci.

Od 25 listopada 2018 obowiązuje ustawa z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która ma regulować zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Ustawa wprowadza pojęcie przedsiębiorstwa w spadku i zarządcy sukcesyjnego.

Pod pojęciem „przedsiębiorstwa w spadku” rozumie mienie przedsiębiorcy chwili śmierci o ile było wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządca sukcesyjny zaś to osoba powoływana w celu wykonywania majątkowych praw i obowiązków zmarłego przedsiębiorcy. Zarządcę sukcesyjnego może powołać sam przedsiębiorca za swego życia zaś po jego śmierci potrzebne będzie działanie lub zgoda osób, które zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą stały się właścicielami przedsiębiorstwa w wyniku śmierci przedsiębiorcy (tj. spadkobiercy ustawowi, testamentowi albo zapisobierca windykacyjny), a także małżonka, który posiada prawo do przedsiębiorstwa z tytułu wspólności majątkowej małżeńskiej. Zarządca sukcesyjny działa on w imieniu własnym, ale nabywa prawa i zaciąga zobowiązania na rzecz następców prawnych przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Działania zarządcy sukcesyjnego wywołują skutki z mocy ustawy analogicznie jak działania syndyka wobec masy upadłości o czym może coś więcej powiedzieć mec. Jakub Ostrowski.

 • Jeśli wierzycielu chciałbyś wystosować wezwanie do zapłaty dotyczące działalności przedsiębiorstwa w spadku kierujesz je do zarządcy sukcesyjnego ponieważ oświadczeń oraz doręczeń pism w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku dokonuje się wobec zarządcy sukcesyjnego.
 • Nie musisz ustalać kręgu spadkobierców zwłaszcza, że osobno mają ograniczone możliwości wpływania na działania zarządcy sukcesyjnego.
 • To zarządca sukcesyjny jest uprawniony do zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, w tym także umów zawartych przed śmiercią przedsiębiorcy, o ile nie wygasły. (Art. 29 Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.)
 • Zarządca sukcesyjny reguluje zobowiązania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
 • Po śmierci przedsiębiorcy bank nadal prowadzi rachunek bankowy związany z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny zaś zarządca sukcesyjny ma dostęp do środków i może dysponować rachunkiem bankowym przedsiębiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.
 • W okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego każda ze stron umowy może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia ale …druga strona umowy zawartej przez przedsiębiorcę nie może jednak powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, jeżeli osoby którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku (tj. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny), zaofiaruje świadczenie wzajemne.
 • Bieg terminów spełnienia świadczenia oraz terminów do wykonania innych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

cdn.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: