W jakim czasie przedawnia się opłata egzekucyjna – SN III CZP 84/19

Leszek Bloch14 września 2020Komentarze (1)

Krótko i na temat: w miniony piątek tj. 11.09.2020 Sąd Najwyższy orzekł w jakim czasie przedawnia się opłata egzekucyjna. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Kielcach wystąpił z następującym pytaniem prawnym:

W jakim czasie przedawnia się opłata egzekucyjna

Czy należności komornika z tytułu opłat egzekucyjnych stwierdzone prawomocnym postanowieniem wydanym na podstawie art. 770 k.p.c. podlegają przedawnieniu, a jeśli tak, to w jakim terminie?

Przepisy nie wskazują kiedy przedawniają się należności komornika.

Opłata egzekucyjna ma charakter publicznoprawny (jak podatki). Dlatego też nie będą miały zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń.

Z kolei nawet zobowiązania podatkowe kiedyś się przedawniają.

Równie dobrze brak w przepisach regulacji dotyczącej przedawnienia opłat egzekucyjnych mógłby być też celowym zabiegiem ustawodawcy.

Jeśli by tak było to opłaty egzekucyjne w ogóle nie podlegałyby przedawnieniu.

Porównywalny charakter mają koszty sądowe w sprawach cywilnych (stanowią dochód budżetu państwa ale nie podlegają przepisom Ordynacji podatkowej). Receptą na opisywana lukę byłoby znalezienie przepisu, który mógłby zostać zastosowany na zasadzie analogii.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r. – III CZP 84/19:

Stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego (art. 770 k.p.c.) należność z tytułu opłat egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1309 ze zm.) przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych.

W ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprost wskazano okres przedawnienia wynoszący 3 lata.

Art. 116. Roszczenie Skarbu Państwa o uiszczenie kosztów sądowych przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy.

Leszek Bloch
radca prawny

Photo by Murray Campbell on Unsplash

***

Czy dostawca może być podwykonawcą. Na przykładzie kontraktu z Astaldi

Od kilkunastu dni wiele przedsiębiorstw w naszym kraju żyje tematem Astaldi S.p.A – włoskiej spółki realizującej na całym świecie duże inwestycje budowlane, która jak już powszechnie wiadomo znajduje się w głębokim kryzysie.

W Polsce spółka owa przerwała prace na odcinku Dęblin-Lublin oraz Poznań-Leszno [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Paweł 10 listopada, 2020 o 14:35

  Powstaje jednak pytanie w jaki sposób komornik sądowy podejmujący próbę egzekucji własnych opłat powinien postąpić i czy wszczęcie takiej egzekucji – po zakończeniu postępowania egzekucyjnego pozwala mu na tym etapie na weryfikowanie przedawnienia. Przepisy procedury cywilnej nie dają podstaw do odstąpienia od jej egzekucji nawet po przedawnieniu takiego roszczenia. Przepis art. 804 par. 2 kpc nie znajduje zastosowania. Jedynie chyba dłużnik mógłby złożyć wniosek do komornika w trakcie egzekucji – co jest wątpliwe, gdyż nie toczy się już postępowanie egzekucyjne – komornik ściąga jedynie swoje koszty. Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ? Szeroka analogia z przepisów ustawy o kosztach sądowych nie podoba mi się…. zresztą orzeczenie SN też zawiera błędy – stosowanie analogii w przypadku opłat publicznoprawnych wydaje się mocno nieuzasadnione. Pogląd jest słaby i raczej skłaniam się do tych wcześniejszych poglądów SN, że się nie przedawnia. Interwencja ustawodawcy wymagana

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: