Warto zadbać o nakazowe: powód płaci mniej

Leszek Bloch07 lipca 2015Komentarze (0)

Podstawowa opłata sądowa od pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym lub upominawczym (za wyjątkiem elektronicznego postępowania upominawczego tzw. EPU) wynosi 5% od wartości dochodzonego roszczenia.

Powód w postępowaniu nakazowym płaci jedynie 1/4 opłaty podstawowej czyli będzie 1,25% od wartości pozwu zaś pozostała część opłaty jest zwykle przerzucona na pozwanego.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie środek zaskarżenia.

Pozwany składający sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie uiszcza żadnej opłaty ponieważ całą 5% opłatę poniósł powód przy wnoszeniu pozwu. Wniesienie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym nic pozwanego nie kosztuje a skutecznie przedłuża czas uzyskania prawomocnego orzeczenia gdyż po wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc.

Pozwany, który chce skutecznie wnieść jakiekolwiek zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym zobowiązany jest uiścić opłatę sądową od zarzutów w wysokości ¾ opłaty podstawowej opłaty sądowej tzn. 3,75 % od wartości zaskarżanego roszczenia (lub uzyskać stosowne zwolnienie). Wniesienie zarzutów do nakazu w nakazowym nie powoduje utraty przezeń mocy – nakaz nadal funkcjonuje do czasu jego uchylenia, zmiany lub utrzymania w mocy a powód może w tym czasie zabezpieczyć roszczenie hipoteką lub „u komornika” w postępowaniu zabezpieczającym . 

Przykład:

Powód kieruje pozew o zapłatę 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych):

 • jeśli sprawa będzie rozpoznawana w trybie zwykłym lub upominawczym opłata sądowa od pozwu wyniesie 5% od tej kwoty tj. 4000,00 zł (cztery tysiące złotych)
 • gdyby sprawa została zakwalifikowana do trybu nakazowego opłata sądowa wyniesie 1,25 % kwoty pozwu tj. 1000,00 zł (tysiąc złotych) zaś pozostałą część opłaty sądowej tj. 3,75% t. 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) musiałby zapłacić pozwany (chyba że uzyskałby zwolnienie w tym zakresie) jeśli chciałby uczestniczyć w dalszej części postępowania i wnieść zarzuty.

Plusy postępowania nakazowego dla powoda:

 • obniżenie kosztów powoda do 1,25%,
 • uzależnienie wniesienia zarzutów przez pozwanego od opłaty 3,75%
 • możliwość dokonania zabezpieczenia na majątku pozwanego dłużnika

Minusy:

 • trzeba się postarać na etapie przedsądowym
 • najlepiej na etapie powstawania zobowiązania

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: