Wszystko się może zdarzyć: III CZP 27/19 wykładnia tej samej umowy, między tymi samymi stronami – w różnych wyrokach

Leszek Bloch25 listopada 2019Komentarze (1)

Pozew o część roszczenia. W ten sposób zyskujesz wiedzę o najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciu reszty roszczenia. Wyrok co do części nie prowadzi do powagi rzeczy osądzonej całości. Sąd rozpoznający nową sprawę między tymi samymi stronami zobowiązany był natomiast przyjąć, że dana kwestia prawna kształtuje się tak jak wynika to z wcześniejszego prawomocnego wyroku i nie badał jej ponownie.

Wynika to z treści art. 365 k.p.c. Dla porządku przypomnę jego brzmienie:

Art. 365
§ 1.Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym.

Nie badał – ale będzie badał – bowiem zapadła w trójkowym składzie uchwała Sądu Najwyższego III CZP 27/19 z dnia 8 listopada 2019 r. wprowadziła wyłom w dotychczasowym orzecznictwie. Teza w/w uchwały SN brzmi:

Wykładnia umowy, na podstawie której powód dochodził wynagrodzenia za świadczenie usług,nie jest objęta mocą wiążącą wyroku(art. 365 § 1 k.p.c.)w sprawie o inną częśćprzewidzianego tą umową wynagrodzenia za świadczenie usług.

 

Poprzedzające uchwałę pytanie prawne brzmiało.

Czy prawomocne przesądzenie w wyroku wydanym we wcześniejszej sprawie, że powodowi nie należy się prowizja wynikająca z zawartej przez strony ramowej umowy o świadczenie usług w przypadku dobrowolnego spełnienia należności przez dłużnika pozwanego, w świetle art. 365 § 1 k.p.c. jest wiążące w kolejnej sprawie pomiędzy tymi samymi stronami, w której powód dochodzi prowizji w oparciu o te same postanowienia umowne od uregulowanych w ten sam sposób wierzytelności pozwanego będących przedmiotem tego samego zlecenia?​

W/w pytanie prawne zadał  Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. – w sprawie X Ga 5/18.

Tak się złożyło, że oczekuję na rozstrzygnięcie – przez ten właśnie Sąd Okręgowy w Gliwicach – apelacji w podobnej sprawie (chodzi o dochodzenie dalszej części roszczenia z tej samej umowy). Zastanawiałem się dlaczego apelacja wniesiona na początku marca br. wciąż oczekuje na rozstrzygnięcie. Teraz już wiem: powołana wyżej uchwała III CZP 27/19 SN może mieć dla niej duże znaczenie 🙂

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Piotr 11 grudnia, 2019 o 18:50

  Dziękuję za pozytywny komentarz w MOJEJ SPRAWIE rozpatrywanej przed Sądem Najwyższym w Warszawie – byłem osobiście wraz z moim pełnomocnikiem Mecenasem Piotr D. z Gliwic.
  Cieszę się że wywołałem przez przypadek wyłom w orzecznictwie prawnym.

  z wyrazami szacunku
  Piotr Kirzanowski ARMAGET

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: