Z wekslem masz szansę wyegzekwować przed upadłością dłużnika

Leszek Bloch22 sierpnia 2015Komentarze (0)

„Jak pan to zrobił?”  W głosie komornika dało się wyczuć niedowierzanie i zaskoczenie – gdy otrzymał  tytułem wykonawczy uprawniający do egzekucji i wniosek egzekucyjny wskazujący majątek dłużnika w postaci kwoty złożonej do depozytu sądowego w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym z wniosku innego wierzyciela.

Dowiadujesz się z „rynku”, że dłużnik zamierza złożyć wniosek o upadłość, dlatego do czasu jej ogłoszenia zaskarża orzeczenia sądowe nakazujące zapłatę – uniemożliwiając ich uprawomocnienie i skierowanie do egzekucji.

Wiesz, że inni wierzyciele już dawno złożyli pozwy i czekają na wydanie orzeczenia przez sąd  albo już je uzyskali i czekają na uprawomocnienie.

Niektórym z nich dysponującym nakazami wydanymi w postępowaniu nakazowym być może udało się nawet dokonać zabezpieczenia na rachunkach bankowych lub wierzytelnościach dłużnika – ale nie mogą z nich egzekwować gdyż dłużnik złożył zarzuty i umiejętnie odwleka moment uprawomocnienia.

Wiesz, że startujesz z ostatniego miejsca i Twoje szanse na zaspokojenie roszczenia mogą być znikome.

Twoją szansą może być weksel.

Weksel zwiększa Twoje szanse wydania nakazu z postępowaniu nakazowym ponieważ zgodnie z art. 485 § 2 k.p.c sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla należycie wypełnionego, którego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Sformułowanie „sąd wydaje” – oznacza, że – po spełnieniu ww. przesłanek i wniosku powoda –  sąd powinien wydać nakaz w postępowaniu nakazowym (niestety odmienna decyzja sądu w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu).

Weksel może dawać możliwość wpływu na właściwość miejscową sądu.

Weksel daje możliwość egzekucji – nawet gdy dłużnik złożył zarzuty.

Po wydaniu nakazu z weksla:

– sąd nie może wstrzymać wykonalności nakazu z weksla sam z siebie tj. „z urzędu”

– sąd nie musi ale w szczególnych przypadkach może wstrzymać wykonalność nakazu z weksla jeśli pozwany wykaże inicjatywę w tym zakresie – przy czym natychmiastowa wykonalność powinna być regułą zaś jej wstrzymanie wyjątkiem.

Aby można mówić o wniesieniu zarzutów muszą być wniesione skutecznie (co zwykle wiąże się z upływem czasu – gdyż pozwani zwykle stosują typowe – skuteczne gdzie indziej a nieskuteczne w postępowaniu z weksla – sposoby na przedłużenie postępowania) – a czas gra tutaj na korzyść powoda….

Mając nakaz z weka po dwóch tygodniach możesz składać wniosek egzekucyjny – podczas gdy inni wierzyciele, którzy wcześniej złożyli pozwy a nie mieli weksla – są nadal na etapie procesu sądowego.

Sąd upadłościowy może co prawda zabezpieczyć postępowanie upadłościowe poprzez zawieszenie egzekucji ale na to potrzebny jest odpowiedni wniosek i czas na wydanie postanowienia i jego doręczenie.

Środków jakie otrzymałeś z egzekucji przed powzięciem wiadomości o jej zawieszeniu – nie zwracasz 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: