Zmiany w egzekucji 2019/2020: Ustawa o poprawie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Leszek Bloch14 stycznia 20198 komentarzy

W dniu 11 stycznia 2019 weszła w życie część przepisów  ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Zmiany dotkną pracodawców dłużników alimentacyjnych, gdyż w kodeksie pracy wprowadzono sankcje (grzywna od 1500 zł do 45 000 zł)  dla zatrudniających „na czarno” (tj. bez pisemnej umowy i zgłoszenia do ZUS i skarbówki) egzekwowanych dłużników alimentacyjnych, jak również dla tych którzy wypłacaliby im wynagrodzenie „pod stołem” tj. w wysokości wyższej aniżeli przewidziane umową o pracę.

Podmioty organizujące roboty publiczne będą obowiązane zatrudniać w pierwszej kolejności bezrobotnych dłużników alimentacyjnych i w tym zakresie została zmieniona ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jak dowodzą przepisy dodane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: ZUS, na wniosek złożony w postaci elektronicznej, udostępni komornikowi sądowemu, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane ubezpieczonych, będących dłużnikami uchylającymi się od zobowiązań alimentacyjnych, obejmujące:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
3) adres zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji;
4) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego;
5) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego;
6) kod tytułu ubezpieczenia;
7) podstawę wymiaru składki na:
a) ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
b) ubezpieczenie chorobowe,
c) ubezpieczenie wypadkowe,
d) ubezpieczenie zdrowotne;
8) kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia;
9) ustalone prawo do emerytury lub renty;
10) dane dotyczące płatnika składek:
a) numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru – numer PESEL lub serię i numer dowodu
osobistego albo paszportu,
b) nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek
– w celu sprawnej realizacji egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, prowadzonej przez komornika sądowego.

Wprowadzono zmiany zarówno w egzekucji prowadzonej w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego jak również w egzekucji administracyjnej

Szczegóły tutaj

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Michał 14 stycznia, 2019 o 09:16

  Świetnie, ale czy taka grzywna dla nieuczciwych pracodawców nie powinna obowiązywać w przypadku każdego dłużnika, nie tylko „alimenciarza”?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 14 stycznia, 2019 o 09:28

  Obowiązuje wszystkich – tyle, że w stosunku do nieuczciwych pracodawców zatrudniających alimenciarzy grzywny są wyższe.
  Przykładowo Art. 282 § 3 dodany ustawą z dnia 6.12.2018 r.która wchodzi w życie 1.12.2020 r., stosuje się do pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu, która po dniu 30.11.2020 r.: 1) zatrudnia pracownika, o którym mowa w art. 281 § 1 pkt 2, będącego osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące; 2) wypłaca wbrew obowiązkowi pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w pkt 1, wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

  Art. 282
  § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:
  1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
  2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,
  3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,
  podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

  § 3.(wchodzi od 2020-12-01) Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące
  – podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

  Odpowiedz

  Bez.silna 14 stycznia, 2019 o 10:43

  To i tak nadal jest śmieszne i wg mnie zawsze będzie niestety.
  Mam już przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu wydane 2 wyroki z art.209kk ( w 11-2016r. i w 12-2018r.) i nic z tego nie wynika. Nadal nie płaci bo jak twierdzi „to jest najtańszy kredyt niespłacalny w Polsce”.
  Dlaczego tylko dwa wyroki choć zadłużenie to kilkanaście tysięcy na dzień dzisiejszy ?
  … Bo policja i prokuratura umarza postępowania bo … „mimo kilkunastu tysięcy zadłużenia zabrakło 40zł w kresie od – do (VI-XII 2017r.) aby zadłużenie od wejścia nowych przepisów wynosiło 3 miesięczną wartość (3 x 500zł) i alimenciarza liczymy od nowa bo ten okres umorzenia zamknął liczenie… czyli znowu od 2018r. od stycznia liczymy jego zadłużenie od „0” mimo tak dużych zaległości to liczymy bieżące zadłużenie, a nie całość … tak nigdy nie będą skutecznie ściągane alimenty, gdyż zasady wymyślają Ci którzy powinni płacić te alimenty albo nigdy nie musieli się zastanawiać czy wybrać cukierek dla dziecka czy zeszyt do szkoły albo chleb ☹
  Dłużnik dostaje tyko wyrok „1 rok ograniczenia wolności polegający na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesiąca” plus ” Sąd zobowiązuje dłużnikowi do bieżącego łożenia na utrzymanie swojego synka”, „zobowiązuje oskarżonego do wykonywania pracy zarobkowej”…
  A co z synkiem, któremu nigdy nie zostaną oddane te należne pieniądze od drugiego rodzica ? Dlaczego te pieniądze za wyrok z art.209kk nie są odsyłane do synka bo to on jest osobą poszkodowaną, a nie Państwo (cel społeczny), które dostanie pieniądze za szkodę na małoletnim ?!!!?
  Ja z urzędu nie dostanę alimentów, bo 800zł na dwie osoby to i tak nadal poniżej średniej krajowej … więc „Państwo i Ustawodawca” chce aby społeczność w Polsce nie pracowała i popadła w analfabetyzm, bo jak to inaczej określić, a może 500+ … ale tu trzeba też spełnić pewne warunki, no i „naprodukować dzieci” mimo że wiedzą, że nie będą w stanie ich utrzymać – to jest odpowiedzialne rodzicielstwo ?! Niestety teraz już nie trzeba utrzymywać swoich dzieci jeśli się ma co najmniej dwójkę bo Państwo to robi za tych nierozważnych (choć ja bym ich nazwała „sprytnych rodziców”) niestety.
  Sama utrzymuję synka i alimenty z urzędu nie należą mi się jeśli uczciwie pracuję, a przecież jako odpowiedzialna matka muszę pracować żeby jakkolwiek dać radę utrzymać na poziomie synka, aby nie odstawał wyglądem i wyposażeniem plecaka od rówieśników w szkole, a co z dodatkowymi zajęciami … jak je zapewnić skoro większość zajęć sportowych to prywatne i dość drogie miesięczne wydatki.
  Na rozprawę Sądową ojciec wysłał pismo, że pracuje w firmie xxx dorywczo (bez umowy) i otrzymuje z tego tytułu około 3-4 tys. miesięcznie ale musiał „biedny” zrobić remont kamienicy swojej konkubinie i pozostałym dzieciom swoim i konkubiny (poza moim synkiem ma jeszcze 2 swoich i 2 jej dzieci) … i niestety na pierwsze swoje dziecko mu już nie starczyło. Mało tego ma 3 wyroki od 2016r. za jazdę pod wpływem i na alkohol mu wystarcza pieniędzy, konkubina nigdy nie pracowała (utrzymuje się z alimentów na dzieci – 3 różnych ojców dla 4 dzieci) no i 500+ oczywiście.
  Sędzia nic z tym nie zrobił, a przecież oficjalnie wskazuje zarobki w firmie xxx, które ukrywa przed komornikiem, bo ten sam pracodawca wykazuje jego zatrudnienie na ¼ etatu za 600zł brutto. Mało tego ja również podniosłam w sądzie ten fakt, że oficjalnie ta firma ukrywa jego zarobki aby nie płacić komornikowi alimentów – nikt w Polsce nie zwraca na to uwagi niestety.
  I mogłabym tak pisać i pisać tylko po co … ? Nie warto strzępić języka i pióra „palców” skoro i tak nic w tym kraju się nie zmieni ☹
  Dłużnik wie, że jest bezkarny !
  Bez.silna

  Odpowiedz

  Max 14 stycznia, 2019 o 15:25

  Witam, a co z kosztami adwokackimi w egzekucji w sprawach wszczętych przed 01-01-2019 r. Czy nadal są w 1 kategorii zaspokojenia czy już w 9?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 14 stycznia, 2019 o 16:03

  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Odpowiedz

  kam 15 stycznia, 2019 o 08:54

  W zmianach w obowiązkach ZUS istotną nowością jest obowiązek stałego udostępniania informacji o zmianach na koncie ubezpieczonego, do momentu zawiadomienia o zakończeniu egzekucji. Szkoda że tylko przy egzekucji alimentów, a nie we wszystkich postępowaniach…

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 15 stycznia, 2019 o 08:59

  Racja.

  Odpowiedz

  Karolina 8 lutego, 2019 o 11:47

  Witam! A jak się ma to prawo do zabierania 50 % diet pracownikowi na umowie zlecenie. Pracownik ma dług w funduszu alimentacyjnym i go regularnie od 3 lat spłaca, z 60 % pensji podstawowej ponadto od 1 marca zobowiązuje się również do płacenia bieżących alimentów byłej żonie bezpośrednio na jej konto. Jak rozumiem nie ma tu mowy o bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej? Alimenty bieżące będą regularnie spłacane, była żona zawiadomi o tym fundusz oraz komornika z dniem 1 marca, jak rozumiem komornik wtedy nie ma prawa wchodzenia również na diete pracownika?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: