Zmiany w egzekucji od 8 września 2016 min. elektroniczne zajęcie rachunku i komornicze wyjawienie majątku

Leszek Bloch07 września 20164 komentarze

Na gorąco: otrzymałem przed chwilą emaila z dzisiejszą informacją prasową Krajowej Rady Komorniczej zawierającą krótkie omówienie wchodzących od dnia 8 września 2016 zmian w egzekucji. Jeśli chcesz zapoznać się z ww. informacją kliknij tutaj.

Pokrótce:

 • zajęcie rachunku bankowego dłużnika ma odbywać się drogą elektroniczną i kosztować 0,5 zł
 • zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty albo zwrotu podatku obejmą także należności przyszłe przez okres roku od dnia zajęcia
 • korespondencja na linii komornik – bank ma odbywać się elektronicznie i być bezpłatna (dotychczas jeden list 4,5 zł)
 • blokada środków na rachunku bankowym dłużnika ma odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym
 • wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku (rygor odpowiedzialności karnej, możliwość przymusowego doprowadzenia)
 • obowiązek ogłaszania licytacji ruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (dotychczas obowiązek dotyczył nieruchomości)
 • skarga na czynności komornika będzie się wnosić za pośrednictwem komornika, który czynności dokonał

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Kamil 8 września, 2016 o 09:57

  Największe zmiany wprowadzają niewymieniona tutaj nowa kwota wolna od zajęcia na rachunkach bankowych, na pewno wiele osób bardzo się zdziwi, że z ich kont znikną całkiem spore pieniądze dotychczas chronione. Ponadto duże znaczenie będą miały nowe zasady rozstrzygania zbiegów co do rachunków i wynagrodzeń, w ten sposób iż zbieg zajęć z egzekucją administracyjną nie będzie wymagał rozstrzygnięcia przez sąd i nie wstrzymuje wypłaty pieniędzy przez bank (bank wypłaci temu kto był pierwszy).

  Odpowiedz

  Krzysztof Kozłowski 8 września, 2016 o 17:34

  Zmiany rzeczywiście bardzo istotne i unowocześniające postępowanie egzekucyjne. Cieszy szczególnie możliwość błyskawicznego i taniego zajmowania rachunków bankowych dłużników, oraz zmiana co do zajmowania wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

  Do tej pory zajęcie wierzytelności podatkowych mogło skończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy właśnie mijał czas na składanie deklaracji i nie doszło jeszcze do wypłaty nadpłaconych pieniędzy do rąk podatników. Po nowelizacji takie zajęcie będzie skuteczne rok do przodu, a więc zawczasu zajęte zostaną przyszłe „nadpłaty”, co może zwiększyć skuteczność tego wniosku egzekucyjnego.

  Podoba mi się również komornicze wyjawienie majątku – wyjawienie przed sądem oznaczało zawsze konieczność oczekiwania na wyznaczenie terminu etc. Teraz powinno być szybciej i prościej, a możliwości komornika są takie same, jak sądu.

  O zmianach w zakresie egzekucji można by mówić i pisać bardzo dużo, zresztą sam o nich piszę u siebie. Czy zamierza Pan omawiać kolejne zmiany na blogu? Chętnie przeczytałbym dłuższe opinie na ten temat.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 8 września, 2016 o 23:56

  Tak – zmiany zamierzam w przyszłości szerzej omówić.
  pzdr LB

  Odpowiedz

  Joanna 4 października, 2016 o 22:46

  A ja mam wątpliwość w zakresie interpretacji przepisów przejściowych. W ustawie z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311 z dnia 2015.09.07) art. 21 ust. 1 mówi: Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy. Ustawa weszła w życie 8 września 2016 r. Przepis art. 767 § 5 KPC mówiący o składaniu skargi na czynność komornika – do komornika został wprowadzony wspomnianą ustawą w art. 2 pkt 64 c, zatem stosuje się do postępowań wszczętych po 8 września 2016 r.
  Wątpliwość pojawiła się w zakresie, czy chodzi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czy o wszczęcie postępowania sądowego wywołanego skargą na czynność komornika. Przyjęcie pierwszej koncepcji nakazywałoby zastosować w niniejszej sprawie przepisy ustawy w starym brzmieniu, zaś przyjęcie drugiej koncepcji powoduje konieczność działania zgodnie z nowym brzmieniem ustawy.
  W wielu różnych miejscach podana jest informacja o składaniu skargi na czynność komornika do komornika bez żadnych zastrzeżeń, że chodzi o postępowania wszczęte po 8 września 2016 r.
  Czegoś nie widzę albo nie rozumiem?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: