kwiecień 2016

Niedawno wspomniałem o ustawowym wyłączeniu świadczenia 500+ spod egzekucji (zmiana  art. 833 §  6 k.p.c.) i uzasadnionych obawach co do skuteczności tej ochrony gdy kwota tego świadczenia znajdzie się na rachunku bankowym  zajętym w postępowaniu egzekucyjnym. Krajowa Rada Komornicza zwróciła się ponoć władz o zmianę regulacji w tej kwestii aby nie było że „ustawodawca chciał […]

Komornik, egzekucja i 500+

Leszek Bloch22 kwietnia 20167 komentarzy

Krajowa Rada Komornicza postanowiła wyjść naprzeciw – uzasadnionym należy przyznać – obawom związanym z możliwością zajęcia w trakcie egzekucji świadczenia wychowawczego tzw. świadczenia 500+. Wyłączenie spod egzekucji świadczenia wychowawczego przez ustawodawcę (zmiana art. 833 §  6 k.p.c.) to za mało aby mówić o bezpieczeństwie tych środków przed zajęciem egzekucyjnym ponieważ komornik zajmujący na wniosek wierzyciela […]

Całkiem niedawno udało mi się doprowadzić do pozaprocesowej ugody pomiędzy powodem a pozwanym komornikiem. Prawdę mówiąc rzeczoną ugodę zawarli z powodem spadkobiercy komornika gdyż w trakcie procesu komornik zmarł ….Cóż życie… Ale do rzeczy: spadkobiercy komornika zgłosili się do mnie dosłownie na kilka dni przed upływem terminu do wniesienia apelacji od niekorzystnego dla nich wyroku. Po […]

Na moim blogu prawniczym nie mogło zabraknąć chociażby krótkiej wzmianki o wydarzeniu, które włączyło nasze państwo w krąg oddziaływania prawa rzymskiego. Już 1050 lat czerpiemy z tradycji rzymskiej, która miała wpływ na nie tylko europejskie systemy prawne. (Nawiązując do tematyki bloga wspomnę, że to prawu rzymskiemu zawdzięczamy min. wykształcenie podstawowych typów umów wraz z precyzyjnym określeniem obowiązków […]

W związku z „ovatowaniem” komorników pojawiły się pytania istotne zarówno dla stron postępowania egzekucyjnego jak i dla komorników je prowadzących a mianowicie: Czy komornik dolicza do opłaty egzekucyjnej podatek VAT? Czy  też ustalana przez komornika opłata egzekucyjna zawiera podatek VAT? Jak można się domyślać każdy z podmiotów postępowania egzekucyjnego jest zainteresowany odmienną odpowiedzią na ww. […]